Съгласуват одобрените проектни предложения и средствата за реализирането им по Проект за стимулиране на читалищната дейност за 2018 г.

В изпълнение на чл. 22, ал. 2 от Закона за народните читалища и т. 4.9 от Решение № 463/01.02.2018 година на Общински съвет- Панагюрище (предоставяне на средства за допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства в размер на 37 000 лева от собствени приходи за защитени проекти, определени на конкурсен принцип), комисия, назначена със заповед № 147/20.03.2018 година на кмета на община Панагюрище, разгледа и оцени постъпилите проектни предложения по Проект за стимулиране на читалищната дейност за 2018 година. За това информира в писмо до Общински съвет- Панагюрище, заместник кметът Галина Матанова, и представя за съгласуване протокола с одобрените  проектни предложения и средствата за реализирането им. Необходимо е в срок до 04.04.2018 година местните парламентаристи да съгласуват протокола, за да се осъществи навреме преводът на средствата за реализирането на проектите.

По четири са проектните предложения на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий-191 2″, село Оборище, НЧ „Ванчо Пашов-1884″, село Поибрене и на НЧ „Никола Й. Вапцаров-1927″, село Бъта.

По три са проектните предложения на НЧ „Виделина-1865″, град Панагюрище, НЧ „Свети Боян Княз Български-2006″, град Панагюрище, НЧ „Пробуда-1872″, село Баня и на НЧ „Васил Левски-19 25″, село Елшица. По две са проектните предложения на НЧ „Искра-1872″, село Попинци и НЧ „Христо Ботев-1927″, село Левски.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn