Създават Съвет по въпросите на социалните услуги в община Панагюрище

Създаване на съвет по въпросите на социалните услуги в община Панагюрище ще гласува градският парламент на предстоящата на 27 юли сесия.
През месец май т.т. Община Панагюрище отправи покана към юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, осъществяващи дейност на територията на община Панагюрище, да представят свои предложения за представител, който да бъде включен в състава на Съвета по въпросите на социалните услуги към Община Панагюрище. В изпълнение на чл. 27 от Закона за социалните услуги всяка Община е необходимо да създаде Съвет по въпросите на социалните услуги.
Съветът по въпросите на социалните услуги подпомага извършването на анализ на потребностите от социални услуги на общинско ниво и анализ на състоянието и ефективността на социалните услуги, които се предоставят на територията на общината; разработва предложения за подобряване на качеството и ефективността на социалните услуги, които се предоставят на територията на общината; изпълнява и други функции, възложени от Общински съвет, свързани с въпросите на социалните услуги на територията на общината.

В Съвета по въпросите на социалните услуги се включват представители на териториалните структури на Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването, Министерството на вътрешните работи, Министерството на образованието и науката, юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, лица ползващи социални услуги и други. Съставът на Съвета по въпросите на социалните услуги се определя с решение на Общински съвет, по предложение на кмета на общината.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn