Създава се Областен съвет за намаляване риска от бедствия в област Пазарджик

С измененията на Закона за защита при бедствия,  които са в сила от 5 юли тази година, към областните управители се създава Областен съвет за намаляване риска от бедствия. Първото заседание на съвета се проведе днес в областна администрация Пазарджик под председателството на областния управител Гинче Караминова.

„Поправките в Закона целят системата за защита да стане по-гъвкава и по-ефективна, като се акцентира върху превенцията и готовността на институциите, а не както досега – върху реагирането и възстановяването.  По-важно е да се взимат мерки преди да настъпят кризисните ситуации и да се планират превантивни мероприятия, които биха могли да сведат риска до минимум, отколкото да се справяме с последствията от тях. „ каза по време на заседание областният управител Гинче Караминова. Съгласно Закона за защита при бедствия, в състава на съвета влизат кметовете на общини, по един представител на общинския съвет от всяка община на територията на областта, директорите на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, ОДМВР, териториалната дирекция на Държавна агенция „Национална сигурност”, Центърът за спешна медицинска помощ, ръководителите на териториалните звена на централната администрация на изпълнителната власт, юридически лица с нестопанска цел, и други, имащи отношение към намаляването на риска от бедствия.

Предвижда се разработването на програми и проекти за намаляване на риска от бедствия. Ще бъдат създадени системи за ранно предупреждение и ще се повишат способностите за реагиране при бедствия, като се обособят специални звена. Ще се провеждат специализирани обучения, които ще залегнат в програмите за предучилищно и училищно образование. Ще се повиши и информираността на населението за защита и поведение, и начините на за бърза и неотложна медицинска помощ при различните видове бедствия.

По време на заседанието беше представена Програмата за партньорски проверки в областта на гражданската защита и управлението на риска от бедствия на ЕС.

01.09.2016 1 new

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn