Създадоха първата специализирана диагностика за деца с различен майчин език в България

Първата специализирана езикова диагностика за ученици с различен майчин език от български вече е факт. Диагностиката дава възможност за задълбочено изследване на нуждите на учениците, свързани с усвояването на езика, вече развитите способности и полетата за подкрепа. Материалите, създадени от езиковите експерти, ще подкрепят директно работата на учителите в начална степен, които работят с една от най-уязвимите групи ученици в българската образователна система. Диагностиката е първата ключова част от по-голям проект за разработка на специализирани учебни материали за допълнителна езикова подкрепа в начално училище за деца с майчин език, различен от българския. Проектът се осъществява от фондация “Заедно в час” в партньорство със сдружение EducArt от началото на 2020 г. и се финансира с публична кампания за индивидуални дарения, която продължава и в момента.

Експертите от EducArt и “Заедно в час” вече са завършили диагностичния инструмент и работят по неговото апробиране в истински класни стаи. В момента започва и работа по разработването на специални материали за учениците във втори клас. След това аналогично ще бъдат разработени и специализирани материали по български език с различни нива на трудност за учениците в следващите класове. В диагностичния инструмент са включени и специално създадени илюстрации от художничката Еслица Попова. Рисунките целят да провокират вербалната реакция на децата и помагат учениците да не се чувстват оценявани, а да имат приятно преживяване – разглеждане и обсъждане на картинки. Това е и едно от първите впечатления, които споделят и учителите, изпробвали диагностиката.

Провеждането на езикова диагностика е изключително важно по две причини: От една страна за разработването на учебните материали, тъй като по този начин ще се съберат данни за конкретните трудности в усвояването на езика и съответно децата ще бъдат подкрепени целенасочено. От друга страна за учителите, които ще работят със създадените учебни материали, тъй като ще могат да определят езиковото ниво на децата, да проследяват техния напредък и да откликват на техните индивидуални нужди.”, споделя споделя специалистът по многоезичие и дидактика на езиково обучение Анастасия Новикова от сдружение EducArt.
Всички ресурси, създадени в рамките на инициативата, ще съдържат подробни методически указания и насоки за преподавателите. Това ще позволи на учителите лесно да прилагат и адаптират материалите в своята работа и да подкрепят ефективно своите ученици, за които българският език не е майчин. “Важно е да се отбележи, че материалите от проекта ще бъдат полезни също и при работа с деца от български семейства, които имат различни езикови дефицити или живеят в чужбина и общуват на български език ограничено предимно в семейна среда.”, допълва езиковедът Вяра Михайлова от EducArt.
Инициативата на двете организации надгражда върху вече успешно реализиран проект, осъществен от организации от България, Румъния и Германия, който подкрепя обучението по български език за деца в детската градина, предучилищна група и първи клас. Връзката между двата проекта позволява и по-плавно и логично надграждане в работата на учителите.
“Проектът се финансира изключително със средства набрани от индивидуални дарители от българия и чужбина. Затова и всички учебни материали и ресурси ще бъдат безплатни, широко разпространени и достъпни за образователната общност в страната.”, споделя Анжела Деянска, ръководител “Развитие и фондонабиране” в “Заедно в час”.
20% от децата, които започват училище в България, говорят на различен майчин език от българския, по данни споделени по време на Форум ”Образование: За бъдеще” през 2018 г. от тогавашния зам.-министър на образованието Деница Сачева. В по-голямата си част това са деца от ромски произход, но в същата група влизат също и деца от различни малцинства като бежанци, мигранти от различни страни и такива с турски майчин език.

 

 

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn