Създадоха Съвет по въпросите на социалните услуги в община Панагюрище

С решение на местния парламент от 27 юли, беше създаден Съвет по въпросите на социалните услуги в община Панагюрище в състав: председател Галина Матанова, заместник кмет „Хуманитарни дейности“ на община Панагюрище и членове: Петър Мулешков, член на ПК„Здравеопазване и социална политика” при ОбС-Панагюрище, Анелия Караколева, началник отдел „Социални дейности и здравеопазване“ към община Панагюрище, Марияна Дупелова, главен експерт „Социални дейности и здравеопазване“ към община Панагюрище, Александър Дюлгеров, началник отдел „Индивидуална оценка на хората с увреждания и социалните услуги“ към Дирекция „Социално подпомагане“, гр.Панагюрище, старши инспектор Павлин Караколев, началник група „Охранителна полиция“ в РУ при ОДМВР-Пазарджик, Ива Гигова, старши експерт по „Приобщаващо образование“ в РУО-Пазарджик, Анелия Куртакова, главен инспектор в отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“ към РЗИ-Пазарджик, Матея Джунов, потребител, ползващ социални услуги в ДЦПЛУ“Св.св. Козма и Дамян“, Нонка Манчева, родител на дете, ползващо услуги в ДЦДМУ“Дъга“, Нина Калоянова, директор на ДЦПЛУ“Св.св. Козма и Дамян“ и ДЦДМУ“Дъга“ , Людмила Иванова, управител на ЦНСТ“Закрила“ и Дидка Поибренска, директор на ЦОП“Зора“-Панагюрище.

Заместник кметът Матанова пожела ефективна и полезна работа на Съвета и подчерта: При участието в подобни съвети и структури трябва да се гледа много отговорно, защото това не е формален акт, към който ангажимент има единствено заместник кметът и съответните експерти от ОбА. Това е дейност с изключително широки възможности и граници, на база на местните ресурси, да бъдем полезни на хората в нужда, попадащи в т.нар. рискови групи. Предварително призовавам дейността на всеки един от членовете в този Съвет да бъде високо отговорна, да идва дълбоко от сърцето и душата, за да можем заедно да разпознаваме все повече възможности за по-високо качество на действащите социални услуги, както и да намираме възможности за разкриване на нови“.

Припомняме, че през месец май т.т. Община Панагюрище отправи покана към юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, осъществяващи дейност на територията на община Панагюрище, да представят свои предложения за представител, който да бъде включен в състава на Съвета по въпросите на социалните услуги към Община Панагюрище. В изпълнение на чл. 27 от Закона за социалните услуги всяка Община е необходимо да създаде Съвет по въпросите на социалните услуги.
Съветът по въпросите на социалните услуги подпомага извършването на анализ на потребностите от социални услуги на общинско ниво и анализ на състоянието и ефективността на социалните услуги, които се предоставят на територията на общината; разработва предложения за подобряване на качеството и ефективността на социалните услуги, които се предоставят на територията на общината; изпълнява и други функции, възложени от Общински съвет, свързани с въпросите на социалните услуги на територията на общината.

В Съвета по въпросите на социалните услуги се включват представители на териториалните структури на Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването, Министерството на вътрешните работи, Министерството на образованието и науката, юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, лица ползващи социални услуги и други. Съставът на Съвета по въпросите на социалните услуги се определя с решение на Общински съвет, по предложение на кмета на общината.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn