Съобщение от ТП Държавно горско стопанство Панагюрище

Във връзка с въведените мерки по време на извънредното положение на територията на Република България се преустановяват процедурите по възлагане добива и продажбата на дървесина по Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, уведомяват от ТП Държавно горско стопанство Панагюрище .

При създалата се обстановка и настъпваща икономическа рецесия снабдяването на населението с дърва за огрев през следващия отоплителен сезон (зима 2020 – 2021 г.) се очаква да бъде затруднено.

ТП Държавно горско стопанство Панагюрище призовава населението отопляващо се на твърдо гориво (дърва) да започне своевременното си снабдяване.

Ще бъде създадена от тяхна страна необходимата организация при доставка да се спазват противоепидемичните мерки.

Към настоящия момент фирмите занимаващи се с доставка на дърва предлагат крайни цени от 70 до 85 лева доставено до клиент в зависимост от дървесен вид и качество на дървата.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn