Съставиха акт за административно нарушение на панагюрска фирма

Регионалната инспекция по околната среда и водите-гр.Пазарджик извърши проверка на панагюрска фирма по подаден сигнал за нерегламентирани дейности, но не установи дейности по третиране на отпадъци. Експертите от РИОСВ обаче констатираха друго нарушение – смесено складирани химични вещества и смеси и други отпадъци. На собственика на фирма „Екотроника“ЕООД е съставен акт за административно нарушение, съобщават от екоинспекцията.

През юни РИОСВ-Пазарджик провери дванадесет сигнала, подадени на „Зеления телефон” и по електронна поща. Постъпили са седем сигнала за бедстващи защитени видове – млади екземпляри от видовете бял щъркел и горска ушата сова. Пет от птиците са изпратени за лечение и доотглеждане в спасителен център, а за две е преценено като целесъобразно освобождаването им в подходящо за вида местообитание.

Проверен е сигнал за замърсяване на Стара река при с. Бяга, община Брацигово от изтичане на отпадъчни води от централа за производство на ток от биологични отпадъци. Взети са водни проби и дадени предписания за незабавно преустановяване изтичането на отпадъчни води в реката. Сигнал за умряла риба във водоем при с. Пищигово, се е оказал неоснователен. Проверката не констатира наличие на умряла риба.  Анализът на взетите водни проби.  не показа отклонения.

Проверката за изтичане на мръсни води, миризми и наличие на отпадъци от автомивка в гр. Пазарджик установи, че пречиствателното съоръжение на обекта се нуждае от почистване, което инспекцията наложи с предписание. РИОСВ провери сигнал от гражданин на Септември за образувано нерегламентирано сметище в границите на града. Сигналът е основателен. Дадено е предписание за почистване и недопускане на нови замърсявания. Предстои последващ контрол.

Oborishte.bg

 

.

 

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn