Със заповед на кмета свикват общо събрание на собственици и обитатели на жилищна сграда в Панагюрище

Със своя заповед кметът на община Панагюрище Никола Белишки свиква общо събрание на собственици, ползватели и обитатели на жилищна сграда в режим на етажна собственост, намираща се на ул. „Георги Бенковски”. Това се е наложило след постъпване на сигнал в Общинска администрация за непроведени общи събрания и липса на избрани управителни органи на жилищната сграда. Общото събрание ще се проведе на 25 юли 2016 г. при следния дневен ред:

  1. Приемане на правилник за вътрешния ред в сградата.
  2. Избор на членове на управителния съвет или на управител.
  3. Избор на касиер.
  4. Определяне на размера на паричните вноски за разходите за управлението и поддържането на общите части на сградата.
  5. Приемане на годишен бюджет за приходите и разходите на етажната собственост.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn