С нов програмен продукт „Акастър Наказателни постановления” ще разполага Община Панагюрище

С нов програмен продукт „Акастър Наказателни постановления”  ще разполага Община Панагюрище.  Той е на стойност 2 400 лева, а средствата за придобиването му бяха одобрени с решение на местния парламент на последното за 2018г. заседание на Общински съвет. За целта сити парламентът гласува промяна на Бюджета на община Панагюрище за 2018г. , изменение и допълнение на Инвестиционната програма.

Новият програмен продукт „Акастър Наказателни постановления”  ще позволи автоматизирането на дейностите, свързани с обработка на актове за нарушение и регистриране на наказателните постановления. Всеки документ, свързан с акт за нарушение ще се регистрира и обработва по процедура, специфична за типа на нарушението. С регистрация на наказателното постановление, освен в регистъра, информацията за дължимата сума ще се регистрира в система на общинските вземания, като ще се проследяват процедури и срокове. Програмният продукт „Акастър наказателни постановления”   е интегриран със системите на  „Акастър Офис” и Акастър Каса”.

В изпълнение на чл.3, ал.3, т.3 от Закона за националната агенция за приходите, за обезпечаване и принудително събиране на публичните вземания, установени/наложени с акт на държавни, общински органи или органи на съдебната власт предстои предявяването на публичните вземания за принудително събиране да се осъществява по електронен път.

С присъединяването на Община Панагюрище като публичен взискател към „Електронна услуга за предявяване на изпълнителни основания” ще се оптимизира процеса по предявяване на публичните вземания за събиране в НАП и изцяло ще отпадне изпращането на преписки на хартиен носител. Също така ще се осигурява актуална информация освен за въведените данни от наша страна, така и за промяната на статуса на публичните вземания в резултат на предприетите действия от публичните изпълнители на НАП.

Община Панагюрище използва системите Акастър от 2003 година.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn