С обновен състав ще работи Консултативният съвет по туризъм

Консултативният съвет по туризъм стартира работа с обновен състав за мандат 2015-2019 година, съобщават от Общинска администрация-Панагюрище. Назначаването му е в изпълнение на действащия Закон за туризма, със Заповед на кмета на община Панагюрище от 29 март.

Консултативният съвет по туризъм включва в състава си представители на местната администрация, представители на туристически сдружения и други юридически лица с нестопанска цел, имащи отношение към развитието на туризма, сдружения на местния бизнес и за защита на потребителите.

Писма-покани за излъчване на представители на местния бизнес, които да бъдат включени в състава на Консултативния съвет по туризъм и да участват на заседанията на съвета са били изпратени до Сдружение на предприемачите-Панагюрище, Ротари клуб-Панагюрище и Лайънс клуб-Панагюрище.

Консултативният съвет по туризъм стартира своята работа със следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галина Матанова – Заместник-кмет „Хуманитарни дейности” на община Панагюрище;

СЕКРЕТАР: Радка Костуркова – Старши експерт „Туризъм и култура“ в общинска администрация Панагюрище;

ЧЛЕНОВЕ:

– Христо Калоянов – Председател на Общински съвет – Панагюрище;

– Цветанка Богоева – Председател на ПК „Екология, туризъм, селско и горско стопанство” в Общински съвет – Панагюрище;

– Стефан Рапонджиев – Главен библиотекар на Общинска библиотека „Стоян Дринов“;

– доц. д-р Атанас Шопов – Директор на Исторически музей – Панагюрище;

– Стоян Кеков – Главен експерт „Търговия, туризъм и защита на потребителите“ в общинска администрация – Панагюрище;

– Добрин Дачкинов – Управител на ЕТ „Добрин Дачкинов-92“ и член на Сдружение на предприемачите;

– Никола Дудеков – Управител на „Хермес 91” ЕООД и член на Сдружение на предприемачите;

– Ивайло Кожухаров – Управител на „Тракийски хотелиери”;

– Веселин Дундаров – Член на Лайънс клуб – Панагюрище;

– Лучко Македонски – Изпълнителен директор на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово”;

– Спас Кърпаров – Председател на Туристическо дружество „Бунай”;

– Влади Натов – Председател на Сдружение за алтернативен туризъм „Павел Делирадев”.

На първото заседание на Консултативния съвет по туризъм ще бъдат разгледани Отчет за изпълнение на дейностите по Програмата за развитие на туризма на територията на община Панагюрище и разработената Програма за развитие на туризма на територията на община Панагюрище за 2016 година.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn