С почит към будителите

В Панагюрище по традиция ще бъде по­четен Денят на народ­ните будители и делото на нашите просветите­ли, книжовници, рево­люционери, изградили и съхранили духовните ценности на национал­ното самосъзнание на българите.

На първи ноември в 10:30 часа започва инициативата „С почит към будите­лите”. Ще бъдат по­ложени венци и цве­тя от сборни групи от училища, читалища и културни организации на паметниците в об­щина Панагюрище: на паметника на Георги Бенковски, на Райна Княгиня, на Панайот Волов, на Павел Бобе­ков; на бюст-паметника на Георги Икономов, на Крайчо Самоходов, на Орчо Войвода, на проф. Марин Дринов, на Нешо Бончев, на Георги Бенковски, на Захари Стоянов, на Павел Делирадев; на Паметника на пана­гюрци, загинали във войните за национално обединение на Бълга­рия; на паметната пло­ча на Васил Левски и на Стоил Финджеков; на Стената на слава­та в Исторически му­зей – Панагюрище; в село Оборище: на па­метниците на загина­лите в Руско-турската освободителна война и на бюст-паметника на Димитър Коклев; в село Поибрене – на бюст-паметника на Делчо Уливеров и на Свещ. Недельо Ива­нов; в село Баня – на паметника на поп Гру­йо Бански; в село Бъта – на бюст-паметника на Ненчо Върбанов; в село Попинци – на паметника на Петър Чардаков.

В детските градини в общината в 11 часа ще се проведе урок по родолюбие.

Инициативите, пос­ветени на Деня на народните будители, стартират в Попинци от 29 до 31 октомври с Есенни дни на книга­та, посветени на буди­телството, инициатива на читалището там.

Общински ученически парламент в Панагюри­ще организира базар на книгата в периода 4-10 ноември.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn