С пресконференция и официална церемония Община Панагюрище приключи проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“

С официални церемонии „Откриване на обекта” и пресконференция Община Панагюрище финализира проект: „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, част от Инвестиционната програма за изпълнение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на община Панагюрище 2014-2020 година.

Участници в събитието бяха г-н Христо Калоянов – председател на Общински съвет – Панагюрище, г-н Никола Белишки – кмет на община Панагюрище, г-жа Галина Матанова – заместник-кмет „Хуманитарни дейности“, г-н Дичо Щилянов – „Астрал Инженеринг ООД, Мария Станкова – ръководител на проекта, членове на екипа по проекта, г-жа Парашкева Господинова – председател на Сдружение на собствениците, ул. „Олга Брадестилова“ №18, служители на местната администрация, граждани и медии.

Преди да бъде изпълнен ритуалът по официалното откриване на обновената сграда, приветствие към всички присъстващи отправи г-н Никола Белишки, като обобщи ползите от цялостното изпълнение на проекта.

Г-жа Парашкева Господинова благодари от името на всички живущи за изпълнените дейности и постигнатите резултати при реализирането на проект: „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“.

Събитието продължи с пресконференция от 10.30 часа в Камерната зала на Театър Дом – паметник, където ръководителят на проекта г-жа Мария Станкова представи постигнатите резултати по заложените цели.

Проект № BG16RFOP001-1.039-0004-C01 „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“ се реализира по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ и е на обща стойност 1 224 574.40 лева, от които 1 040 888.24 лева от Европейския фонд за регионално развитие и 183 686.16 лева Национално финансиране.

Още снимки от събитието може да видите на фейсбук страницата на Медиен център „Оборище“.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn