С пресконференция и официална церемония Община Панагюрище приключва проекта за благоустройство на 12 улици в града

Община Панагюрище приключва проекта за благоустройство на 12 улици в града. За целта на 8 октомври 2019 г. от 10.00 часа на пл. „Цар Освободител“ ще се проведе церемония по „Откриване на обекта“, а от 11.30 часа в сградата на общината, Сесийна зала, ет. 2 – заключителна пресконференция за отчитане на изпълнените дейности и получени резултати.

Изпълнението на дейностите по реконструкция на тротоарите и уличното платно, пътната маркировка и вертикалната сигнализация, както и на зелените площи, изграждането на поливна система и оформянето на кътове за отдих се осъществява по проект: „Рехабилитация на улични настилки, тротоари и зелени площи в град Панагюрище”- Той е одобрен по процедура BG16RFOP001-1.039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Панагюрище”, приоритетна ос „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата стойност на проекта е 4 489 009.48 лева, от които 85%, предоставени като безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, а останалата част – като национално финансиране.

 

 

Oborishte.bg

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn