С 2 738 души е намаляло населението в областта през 2014 г.

Към 31 декември 2014 г. населението на област Пазарджик е 266 549 души, което представлява 3.7 % от населението на България и нарежда областта на 7-мо място по брой на населението непосредствено след областите София (столица), Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и Благоевград, съобщават от Териториалното статистическо бюро. В сравнение с 2013 г. населението на областта намалява с 2 738 души, или с 1.0% (за 2013 г. е било 269 287).
Мъжете са 130 829 (49.1%), а жените – 135 720 (50.9%), или на 1 000 мъже се падат 1 037 жени.
Продължава процесът на остаряване на населението, който се изразява в увеличаване на дела на населението на 65 и повече навършени години. В края на 2014 г. лицата на 65 и повече навършени години са 51 168 или 19.20% от населението в областта. В сравнение с 2013 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.5 процентни пункта.
Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 22.7%, а на мъжете – 15.6%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея по-ниската средна продължителност на живота при тях.
Към 31.12.2014 г. децата до 15 години са 39 548, или 14.8 % от общия брой на населението в област Пазарджик. За страната този показател е съответно 13.9%.
Остаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която за област Пазарджик през 2014 година е 42.7 г., като при мъжете е 40.9 г., а при жените – 44.5 г.
Процесът на остаряване в област Пазарджик се проявява както в селата, така и в градовете, като в селата средната възраст на населението е с 1.2 години по-висока в сравнение с тази в градовете. В селата средната възраст на населението е 43.5 години, а в градовете – 42.3 години.
Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn