С 350 по-малко са възникналите пожари през 2017г. в област Пазарджик спрямо 2016г.

Това сочи анализът на ОДПБЗН Пазарджик, който беше представен на днешното планово заседание на Областния щаб за защита при бедствия, председателствано от зам. областния управител Йордан Кожухаров.

Анализ на възникналите пожари през летния сезон на 2017г. и обобщена информация за изпълнението на Заповед на областния управител, относно предприемането на превантивни мерки за предотвратяване на пожари в полския и горски фонд, представиха ръководителите на ОДПБЗН Пазарджик и РДГ Пазарджик.

За периода 01.01.2017 г до 31.12.2017 г. екипите на РДПБЗН са реагирали общо на 2166 произшествия, което е с 350 по-малко от 2016 г. и с 328 по-малко от 2015 г.

Интензивността на произшествията е 5.93 на денонощие. Пожарите за 2017 година са 1540 броя като за сравнение с 2016 г. са били 1781броя, а през 2015 г. са били 1194 броя.

За летния сезон от 01.05.2017г. до 31.10.2017г. на територията на област Пазарджик са възникнали 811 пожара, което е с 297 броя по-малко от 2016 година.

За същия период в отрасъл горско стопанство са възникнали 16 пожара, което е с 7 броя по-малко от 2016 г. Унищожени са 1127,5 дка гори, от които 960.5 дка широколистна, 164 дка иглолистна и 3 дка смесена гора. Щетите в отрасъл горско стопанство са по-малко в сравнение с 2016 година.

Причините, които могат да се посочат за възникването на пожарите са следните:

 1. Небрежност и непредпазливост при боравене с открит огън. Тук могат да се посочат няколко съпътстващи фактора:
 • Пастирите, които унищожават сухата тревна растителност за осигуряване на зелена паша за животните;
 • Масово пребиваващите в горския фонд граждани, добиващи гъби, билки и други;
 • Туристи и летуващи в необособените за лагеруване територии;
 • Ползвателите на сгради и територии в горския фонд;
 • Паленето на стърнища.
 • Неконтролирано запалване на битови отпадъци.
 1. Изхвърляне на неугасени цигари и кибритени клечки в близост до горски и житни масиви.
 2. Умишлени човешки действия.
 3. Късо съединение или аварии в електрически далекопроводи, минаващи над и в близост до горски и житни масиви.
 4. Технически неизправности на машини- локомотиви, комбайни, строителни машини и други.
 5. Природни явления (мълнии).

В изпълнение Заповедта на областния управител, кметовете на общини са са забранили паленето на стърнища, както и извършването на огневи работи в горския фонд и житни масиви. Изпълнили са мероприятия по обезопасяването на гробищните паркове и сметищата, почистване на сервитутните ивици край общинската пътна мрежа, извършен е инструктаж на пастирите, осигурени са подстъпите към водоизточниците и са създали организация за своевременно реагиране при възникване на пожар.

Областно пътно управление, Булгартрансгаз ЕАД, ТПС Ветрен към Лукойл България, Мрежов експлоатационен подрайон Пазарджик, са извършили подготовка и обезопасяване на техните съоръжения и имат готовност за пожароопасния сезон.

РИОСВ Пазарджик има изготвен план за дежурства и действия при пожар в границите на резерватите „Купена”, „Беглика”, „Мантарица” и „Дупката”. Поставени са табели на посетителските пътеки, минаващи през резерватите.

Областна Дирекция „Земеделие” има издадена заповед за определяне на пожароопасния сезон от 01 май до 31 октомври 2018 г. Има създадена организация за действие в общинските служби по земеделие.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn