Тече конкурс за главен експерт в отдел „Обществени поръчки, проекти и общинска собственост“ в Общинска администрация-Панагюрище

Общинска администрация-Панагюрище обяви конкурс за длъжността „Главен експерт“ – отдел „Обществени поръчки, проекти и общинска собственост“ – 1 щатна бройка в Общинска администрация-Панагюрище по служебно правоотношение.

Конкурсът е обявен на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 620 /11.08.2021 г. на кмета на Община Панагюрище

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността, са: кандидатите да отговарят на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител; образование – висше, минимална образователнo – квалификационна степен – „бакалавър“; Области на висше образование – правни, стопански или технически науки; професионален опит – 2 години или да имат придобит минимален ранг IV (четвърти) младши; изисквания и компетентности: ориентация към резултати, работа в екип, фокус към клиента (вътрешен/външен), комуникативна компетентност, професионална компетентност, аналитична компетентност, дигитална компетентност.

Сред допълнителни теумения и квалификации, носещи предимство за кандидатите, са: познаване на нормативните актове в областта на обществените поръчки, управлението и разпореждането с общинската собственост, европейските проекти; компютърни умения – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet; умения за работа с офис техника.

Документите за участие в конкурса се представят в 14-дневен срок (до 31.08.2021 г.) от публикуването на обявата в Регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на интернет страницата на общината, от 08:30 ч. до 17:00 часа на адрес: Общинска администрация на Община Панагюрище, гр.Панагюрище, пл.“20-ти април“ №13, ет.1, стая 116, гл. експерт „Човешки ресурси”.

Пълният текст на обявата може да видите ТУК.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn