Тренинг-обучение на тема „В света на незрящите“ се проведе в ОУ „Проф. Марин Дринов”

В 4 „а” клас, в ОУ „Проф. Марин Дринов”, с класен ръководител Спаска Арбалиева, бе проведен тренинг-обучение на тема „В света на незрящите“, чиято основна цел бе да се приобщят учениците към проблемите на зрително затруднените хора, съобщиха от школото. Обучението бе ръководено от Силвия Анова – психолог в училището. Основните въпроси, на които трябваше да си отговорят учениците бяха: „Как се ориентират незрящите хора?“, „ Как пишат и четат?“, „Как те се справят с учебния материал?“, „ Какво чувства един зрящ, ако внезапно едно от сетивата му изчезне?“, „Достатъчно пълноценни ли са тези хора в обществото?“, „Могат ли да упражняват професии, типични за зрящите?“ и т.н.

В началото на заниманието чрез въвеждащата игра „Прегънати листчета“ учениците установиха различното функциониране на човешкия мозък и колко се различават хората, когато изпълняват прости линейни инструкции, но със затворени очи. След това научиха за живота и делото на Луи Брайл. Особено голям интерес предизвика брайловата машина, на която още предишния ден психолога Анова бе написала на отделни листчета имената на всички ученици от класа.

dr2
Учениците се запознаха и с предбрайловия период, в който всеки, започващ брайлово ограмотяване, трябва да развие по-висока сензитивност и тактилност, за да може да се увеличи чувствителността на пръстите му и така лесно да започне да различава буквите само чрез напипване. За целта на учениците бяха представени комплектът „Мемо“ и дъски за развитие на фината моторика.
Последва пряко въвеждане на учениците в света на незрящия чрез различни игри с вгнездяване, игра за изпълняване на линейни инструкции и рисуване под диктовка за сложно пространствено ориентиране. Всички влязоха в ролята на невиждащия, а после – на зрящия помощник. Така заниманията преминаха от уплах (дали ще се справят със задачата) до еуфория. Класният ръководител Спаска Арбалиева също активно се включи в разиграването на ситуациите като помагаше на всички, които се затрудняваха.
В края на тренинг-обучението всички бяха единодушни, че много е забавно да се играе на „Сляпа баба“, но това да остане само игра и си пожелаха никога те или техни близки да не изпадат в подобно положение.

dr1

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn