Трима са кандидатите за кмет на община Панагюрище, вижте и кои се кандидатират за съветници и кметове на кметства

Трима кандидати за кмет на община Панагюрище са се регистрирали в Общинската избирателна комисия в Панагюрище за предстоящите на 29 октомври 2023 г. избори за  общински съветници и кметове.

Ето кои са те:

НИКОЛА ИВАНОВ БЕЛИШКИ, предложен от ПП „ГЕРБ“

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ ГАГОВ- независим кандидат , издигнат от Инициативен комитет

ЦВЯТКО КОНСТАНТИНОВ СТЕФАНОВ, предложен от ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“

 

Ето и кандидатурите за кметове на кметства в община Панагюрище:

Кметство с.Попинци

НОНА ГЕОРГИЕВА ЗАГОРСКА, предложена от КП „Продължаваме Промяната-Демократична България“

ГЕОРГИ ХРИСТОВ БЪРДАРОВ, предложен от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

МИРОСЛАВ ЦВЯТКОВ ЗАГОРСКИ, предложен от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

ДОЙЧО ИВАНОВ МАНЧОРОВ- независим кандидат , издигнат от инициативен комитет

ГЕНО КОСТОВ ГАЛЧЕВ, предложен от ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“

ГАНЧО ИВАНОВ ЛУЛЧЕВ, предложен от  ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

Кметство с.Левски

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ КАРАДЖОВ, предложен от КП „Продължаваме Промяната-Демократична България“

ВАСИЛ МИЛЕНОВ МИЛЕНОВ, предложен от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

СИЛВИЯ ТОДОРОВА ГРОЗДАНОВА- независим кандидат, издигнат от инициативен комитет

Кметство с. Елшица

ПЕТКО ЦВЯТКОВ ШУЛЕКОВ, предложен от КП „Продължаваме Промяната-Демократична България“

МИТКО ИВАНОВ КОЧЕВ, предложен от ПП „ГЕРБ“

АНГЕЛ ЛАЗАРОВ ПЕТРОВ, предложен от ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“

Кметство с.Бъта

ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ– независим кандидат, издигнат от Инициативен комитет

Кметство с.Баня

ДИМИТЪР ИВАНОВ АРБАЛИЕВ- независим кандидат, издигнат от инициативен комитет

КОСТАДИН ЯНКОВ ВРАНЧЕВ, предложен от ПП „ГЕРБ“

с.Оборище

МИЛКО АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ, предложен от ПП „ГЕРБ“

Кметство с.Поибрене

БЛАГОВЕСТ ИЛИЕВ ГОЦЕВ, предложен от КП „Продължаваме Промяната-Демократична България“

ИВАН СТОЕВ ПАНДУРОВ, предложен от партия „ЕВРОРОМА“

Кметство с.Панагюрски колонии

ПЕТКО ДОБРЕВ СТОЕВ, предложен от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

БЛАГО НИКОЛОВ ШИНДАРОВ, предложен от ПП „ГЕРБ“

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ДОШКОВ, предложен от ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“

 

Ето кои са кандидатите, които ще се борят в съревнованието за общински съветници:

Кандидатска листа за общински съветници в община Панагюрище, предложена от ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“, за участие в изборите за общински съветници на 29 октомври 2023 г., както следва:

Собствено, бащино и фамилно име

ЕГН

Постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване

1.

Цвятко Константинов Стефанов

**********

гр. Панагюрище

2

Христо Луков Костурков

**********

гр. Панагюрище

3

Златка Петрова Рупова

**********

гр. Панагюрище

4

Емилия Георгиева Дошкова

**********

гр. Панагюрище

5

Иван Иванов Раков

**********

гр. Панагюрище

6

Гено Костов Галчев

**********

с. Попинци

7

Ангел Лазаров Петров

**********

с. Елшица

8

Николай Георгиев Дошков

**********

с. Панагюрски колонии

Кандидатска листа за общински съветници, предложена от ПП „Съюз на демократичните сили“, за участие в изборите за общински съветници в община Панагюрище на 29 октомври 2023 г., както следва:

по ред

Собствено, бащино и фамилно име

ЕГН/ЛН

Населено място

1

Таня Петрова Кекова

***********

  гр. Панагюрище

2

Неделко Георгиев Велев

***********

  гр. Панагюрище

3

Ганка Симеонова Дерменджиева

***********

  гр. Панагюрище

4

Пламен Георгиев Керкеняков

***********

     гр. Панагюрище

5

Стоян Радев Беломачев

***********

  гр. Панагюрище

6

Нейко Тодоров Георгиев

***********

с. Оборище

7

Стоян Иванов Спасов

***********

с. Бъта

8

Панко Луков Узунов

***********

гр. Панагюрище

Кандидатска листа за общински съветници община Панагюрище, предложена партия ГЕРБ, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г., както следва:

по ред

Собствено, бащино и фамилно име

ЕГН/ЛН

Постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване

1

Никола Иванов Белишки

**********

  гр. Панагюрище

2

Галина Николова Матанова

**********

  гр. Панагюрище

3

Христо Луков Шиндаров

**********

  гр. Панагюрище

4

Радка Христова Кроснарова

**********

    гр. Панагюрище

5

Христо Илиев Калоянов

**********

гр. Панагюрище

6

Цвятко Петков Лалов

**********

гр. Панагюрище

7

Делчо Добрев Радулов

**********

гр. Панагюрище

8

Цветана Иванова Чамова

**********

гр. Панагюрище

9

Мариян Николаев Каблешков

**********

гр. Панагюрище

10

Петър Георгиев Мулешков

**********

гр. Панагюрище

11

Георги Василков Георгиев

**********

    гр. Панагюрище

12

Цветанка Цвяткова Богоева

**********

гр. Панагюрище

13

Веселина Желева Митева

**********

с. Левски

14

Милко Ангелов Ангелов

**********

с. Оборище

15

Митко Иванов Кочев

**********

   с. Елшица

16

Костадин Янков Вранчев

**********

   с. Баня

17

Благо Николов Шиндаров

**********

   с. Панагюрски Колонии

Кандидатска листа за общински съветници от кандидатска листа на КП „Продължаваме Промяната-Демократична България“ за участие в изборите за общински съветници в община Панагюрище на 29 октомври 2023 г., както следва:

по ред

Собствено, бащино и фамилно име

ЕГН/ЛН

Постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване

1

Кристин Луков Цветанков

**********

гр. Панагюрище

2

Кристин Кръстьов Кроснаров

**********

гр. Панагюрище

3

Цветелина Красимирова Захариева

**********

гр. Панагюрище

4

Даниела Стоянова Куртакова

**********

с. Баня, общ. Панагюрище

5

Ивайло Ангелов Иванов

**********

гр. Панагюрище

6

Галина Стайова Каракашева

**********

гр. Панагюрище

7

Атанас Любомиров Хитов

**********

гр. Панагюрище

8

Недка Стоянова Кичукова

**********

с. Бъта, общ. Панагюрище

9

Георги Тодоров Стоицев

**********

гр. Панагюрище

10

Павел Николаев Хрисков

**********

гр. Панагюрище

11

Николай Симеонов Лазаров

**********

гр. Панагюрище

12

Стефан Младенов Киров

**********

с.Поибрене, общ. Панагюрище

13

Георги Атанасов Иванов

**********

с. Елшица, общ. Панагюрище

14

Соня Илиева Димитрова- Дуракова

**********

с. Оборище, общ. Панагюрище

15

Спас Георгиев Узунов

**********

гр. Панагюрище

16

Донка Койчева Сребрекова

**********

гр. Панагюрище

17

Пламен Димитров Търкаланов

**********

гр. Панагюрище

18

Павлина  Найденова Лалева

**********

гр. Панагюрище

19

Георги Ангелов Караджов

**********

с. Левски, общ. Панагюрище

20

Никола Нешов Загорски

**********

с. Попинци, общ. Панагюрище

21

Павлина Станчева Воденичарова

**********

гр. Панагюрище

Кандидати за общински съветници от кандидатска листа на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за участие в изборите за общински съветници в община Панагюрище на 29 октомври 2023 г., както следва:

по ред

ЕГН

Собствено

Бащино

Фамилно

Населено място

1

***********

Петьо

Михайлов

Новаков

гр. Панагюрище

2

***********

Христо

Иванов

Иванов

гр. Панагюрище

3

***********

Тодор

Стойчев

Влайков

с. Попинци

4

***********

Дмитрий

Луков

Арбалиев

с. Попинци

Кандидатска листа за общински съветници, предложена от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за участие в изборите за общински съветници в община Панагюрище на 29 октомври 2023 г., както следва:

по ред

ЕГН

Собствено

Бащино

Фамилно

Населено място

1

**********

Петко

Георгиев

Радев

гр. Панагюрище

2

**********

Александър

Георгиев

Янков

гр. Панагюрище

3

**********

Стоянка

Иванова

Мулешкова

с. Попинци

Кандидати за общински съветници от кандидатска листа на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници в община Панагюрище на 29 октомври 2023 г., както следва:

по ред

ЕГН

Собствено

Бащино

Фамилно

Населено място

1

**********

Иван

Филипов

Лалов

гр. Панагюрище

2

**********

Светлана

Димитрова

Парашкевова-Узунова

гр. Панагюрище

3

**********

Спаска

Георгиева

Тасева

гр. Панагюрище

4

**********

Светла

Савова

Петришка

гр. Панагюрище

5

**********

Пенка

Атанасова

Пиперкова

с. Попинци

6

**********

Георги

Динчев

Гущеров

гр. Панагюрище

7

**********

Димитър

Луков

Шопов

гр. Панагюрище

8

**********

Илияна

Георгиева

Гергинекова-Скачкова

гр. Панагюрище

9

**********

Иван

Петров

Маслев

гр. Панагюрище

10

**********

Ивайло

Василев

Кралчев

с. Оборище

11

**********

Филип

Янков

Калбуров

гр. Панагюрище

12

**********

София

Недялкова

Николова

гр. Панагюрище

13

**********

Велка

Неделчова

Бояджиева

гр. Панагюрище

14

**********

Минчо

Николов

Карамусалов

гр. Панагюрище

15

**********

Стоян

Иванов

Кузманов

гр. Панагюрище

16

**********

Мирослав

Цвятков

Загорски

с. Попинци

17

**********

Петко

Добрев

Стоев

с. Панагюрски колонии

Кандидати за общински съветници от кандидатска листа на ПП „ЕВРОРОМА“ за участие в изборите за общински съветници в община Панагюрище на 29 октомври 2023 г., както следва:

 

по ред

ЕГН

Собствено

Бащино

Фамилно

Населено място

1

**********

Стоян

Димитров

Петришки

гр. Панагюрище

2

**********

Петър

Ненов

Бабачев

гр. Панагюрище

3

**********

Георги

Тодоров

Михлюзов

гр. Панагюрище

4

**********

Георги

Костов

Петров

гр. Панагюрище

5

**********

Ангел

Димитров

Галчев

село Попинци

 

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn