Три варианта за пренос на газ до Панагюрище и Пирдоп предложи „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за изграждане на „Преносен газопровод за град Панагюрище и град Пирдоп“, за което е разработено „Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС“, с приложена подробно разработена информация по Приложение №2 от Наредбата за ОВОС.

Трасетата на газопровода преминават през следните землища по варианти:

По Вариант 1:

• в област Пазарджик – землищата на с. Росен и с. Сбор в община Пазарджик; както и землищата на с. Левски, с. Попинци и гр. Панагюрище в община Панагюрище;

• в Софийска област – землищата на гр. Пирдоп и гр. Златица.

Вариант 2:

• в област Пазарджик – землищата на с. Виноградец в община Септември, землищата на с. Калугерово, с. Лесичово и с. Боримечково в община Лесичово и землищата на с. Бъта, с. Баня и гр. Панагюрище в община Панагюрище;

• в Софийска област – землищата на с. Карлиево и гр. Златица в Община Златица.

Вариант 3:

• в област Пазарджик – землището на с. Виноградец в община Септември; землищата на с. Калугерово, с. Лесичово и с.Боримечково в община Лесичово и землищата на с. Бъта, с. Баня и гр. Панагюрище в община Панагюрище.

• в Софийска област – землището на гр. Пирдоп в община Пирдоп и землището на гр. Златица в община Златица.

Искането за преценяване на необходимостта от ОВОС и подробна информация са налични в засегнатите общини: Пазарджик, Панагюрище, Пирдоп, Златица,  Лесичово и  Септември.

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn