Три кандидатки за Дриновската стипендия

Три кандидатки за поименната студентска стипендия „Проф. Марин Дринов” за учебната 2015/2016 година са подали необходимите документи в Община Панагюрище. Крайният срок за подаване на молбите изтече на 11 септември 2015 година.
Предстои кметът на община Панагюрище със своя заповед да назначи комисия за разглеждане на молбите и определяне на носителя на Дриновската стипендия за учебната 2015/2016 година в срок от 14 до 16 септември 2015 година.

Учредената през 2009 година от Община Панагюрище и „Асарел-Медет” АД стипендия на името на проф. Марин Дринов е за студенти от община Панагюрище, които се обучават във висше учебно заведение в чужбина. Стипендията се отпуска ежегодно – за периода на учебната година. Размерът на годишната стипендия е 2000 евро.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn