Три наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на фирми от областта

Три наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на обща стойност 10 000 лева е издала през юли РИОСВ-Пазарджик, съобщават от инспекцията. За заустване на производствени отпадъчни води, превишаващи индивидуалните емисионни ограничения, определени в комплексното разрешително, е наложена имуществена санкция  от 2000 лева на „Биовет“ АД, гр. Пещера. С 5000 лева е  санкциониран  свинекомплекс на  Свиком”АД в с. Априлци за заустване на отпадъчни води без разрешително. За нарушение на Закона за управление на отпадъците -нерегламентирано изгаряне на автомобилни гуми в оранжерия в с. Мало Конаре, на фирмата ”Футзал България” ЕООД е наложена имуществена санкция от 3000 лева.През юли експертите на РИОСВ-Пазаржик са извършили 94 проверки на 75 обекта. Дадени са 34 предписания за отстраняване на констатирани нарушения и предприемане на мерки, уточняват още от РИОСВ. За нарушения на Закона за опазване на околната среда и специалните закони са съставени шест акта. Предприети са действия по девет сигнала и четири жалби.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn