Три нови регистъра ще поддържа Националният център по обществено здраве

Три нови регистъра ще създаде и ще поддържа Националният център по обществено здраве и анализи, обявиха от институцията. Те ще обхващат хората с диабет и хората с редки болести, а третият е първият по рода си за България регистър на източниците на електромагнитни полета.

Регистърът на пациенти с редки болести ще помогне за актуализиране на информацията за списъка на редките болести на Министерството на здравеопазването. В него ще се записват медицинските досиета на хората с редки диагнози, включително данните за лечението им и постигнатите резултати, възникналите усложнения в хода на заболяването и други специфики. Така ще може да се следи процеса на лечение на тези хора и ще помогне за определянето на адекватни политики за тези хора, надяват се от НЦОЗА. До него ще имат достъп оторизирани лица от експертните центрове (лекари, административен персонал и др.), ръководни служители в МЗ и експерти от НЦОЗА и регионалните здравни инспекции.

За регистър на пациентите с диабет се говори отдавна. Предвид че усложненията от хроничната болест могат да бъдат на много нива, той ще е ценен, защото ще позволява да се следи развитието на болестта при всеки отделен пациент. Подобно на останалите пациентски регистри, в него ще се записват подробности за всички пациенти, за медикаментите, които приемат, терапиите, които са преминали и ефектите, които те са имали, за възникналите усложнения вследствие на заболяването и т.н.
Ще бъдат обхванати пациентите с диабет тип 1 и 2, рисковите семейства с диабетноболно дете, семейства с анамнеза за диабет и др., или поне 300 хиляди души в България. Лекарите, които преглеждат тези пациенти ще могат да актуализират информацията в медицинските им досиета. Заедно с това информацията в регистъра ще може да бъде използвана и за изготвяне на справки и статистически данни от ръководни служители в МЗ и експерти от НЦОЗА и РЗИ.

Третият регистър е по-технически. В него ще се запишат източниците на електромагнитни полета, например като базови станции за мобилна комуникация и други комуникационни предаватели. Според плана на здравната служба регистърът ще предоставя информация за разположението им на територията на цялата страна, но освен това и ще дава възможност за навременни и достоверни данни за нивата на ЕМП в околната среда. Това е особено важно в районите, където населението е особено чувствително, например в близост до училища, болници, места за отдих и почивка, рехабилитационни центрове, детски градини.
Част от данните в регистъра ще са публично достъпни: местоположение и визуализация на самите източници, които ще са нанесени върху електронна карта на населеното място. Публично достъпни ще са и данните за нивата на електромагнитни полета, като за регистъра те са събирани чрез точкови измервания и мониторингови станции.
Регистрите се изграждат по Норвежкия финансов механизъм и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство за подобряване на общественото здраве.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn