Три проекта от община Панагюрище получиха одобрение за финансиране от Националната кампания “Чиста околна среда“ на МОСВ и ПУДООС

Три са проектите от община Панагюрище, които са сред одобрените за финансиране  в рамките на ежегодната национална кампания „Чиста околна среда“. Придобилата широка обществена популярност кампания се провежда от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за 17-та поредна година. Бенефициенти в нея са общини и кметства, които получават финансиране в размер до 10 000 лева и училища, детски градини, Центрове за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР)/ Обединени детски комплекси (ОДК) с финансиране в размер до 5 000 лв. С решениe на Управителния съвет на ПУДООС ежегодно се определя ресурс от 3,5 млн. лв. за най-оригинален и екологично-познавателен проект.

Одобрени за финансиране до 10 000 лева са следните проекти от община Панагюрище:

 –КМЕТСТВО БАНЯ, ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ – за проекта“ОБИЧАМ ПРИРОДАТА И АЗ УЧАСТВАМ ОТ С. БАНЯ, ОБЩ. ПАНАГЮРИЩЕ“

-ЦПЛР, ГР. ПАНАГЮРИЩЕ- за проекта „ОСМИСЛЯНЕ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ В КРАСИВ И ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА ОТ ЦПЛР – ПАНАГЮРИЩЕ

-ОУ „ПРОФ. МАРИН ДРИНОВ“, ГР. ПАНАГЮРИЩЕ- за проекта „УЧЕНЕ ОТВЪД СТЕНИТЕ НА КЛАСНАТА СТАЯ.

Тази година финансиране от 10 000 лева ще получат 232 проекта на общини и кметства (от 901 постъпили предложения), 132 проекта на детски градини (от 426 постъпили предложения) и 110 проекта на училища (от 506 постъпили предложения) на територията на цялата страна.

Oborishte.bg

 

 

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn