Четири са подадените проектни предложения за финансиране на младежки дейности

Четири са подадените проектни предложения за финансово подпомагане от Община Панагюрище. Припомняме, че за първа година, по предложение на заместник-кмета „Хуманитарни дейности“ Галина Матанова, Община Панагюрище предлага нова форма на организация и възможности за изразяване на инициативността и новаторството на младите хора чрез разработени, одобрени и реализирани от тях  проекти на територията на община Панагюрище. Постъпилите проектни предложения за финансиране на младежки дейности ще бъдат разгледани от Експертна комисия за разглеждане, оценяване и класиране на проектни предложения.

Кандидатствали за финансиране са:

Проект „Най-добрият замисъл, над който някога ще работиш, си самият ти!“ на Спортен клуб „Топалов“;

– Проект „Вече знам и мога повече“ на Сдружение за развитие на малки европейски селища „Идея“, село Бъта;

– Проект „Да се кичат, да се радват, да си дойдат, да се женат“ /изследване, съхраняване и популяризиране на традиционните попински обичаи/ на Сдружение с нестопанска цел „На орището“, село Попинци;

– Проект „Здраве чрез спорт“ на Интеракт клуб – Панагюрище.

Проектите за младежки дейности са свързани с осъществяването на общинската политика за младежта и средствата за тяхното изпълнение се осигуряват в рамките на определените бюджетни средства за съответната година.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn