Трогваща инициатива, в която деца ще отправят послания с надежда към възрастни в беда

„Малка надежда за големите“ се нарича новата акция на Арт-клуб „Асарел-Медет“ и Общинска библиотека „Стоян Дринов“-Панагюрище, в която деца ще подаряват послания с надежда на възрастните. Ето каво споделят организаторите:
Има и такива възрастни, които са безпомощни. Защото са болни, стари, самотни и нещастни. Защото са в беда. Искаш ли да им помогнеш? Да? Ние също! И знаем, че най-голямата помощ за тях е Надеждата.
Ето какво можеш да направиш, ако си Човек от 8 до 14 години:
1. Помисли си за някой такъв човек. Как ли се чувства? Ето, че вече знаеш…
2. А сега вземи един лист и напиши на ръка своето послание за него. Какво ли ще го накара да се почувства по-добре… Ето какво!
3. Представи си как го прочита и се усмихва! И после денят му става по-хубав! Твоето послание е малък цветен щит, който ще го пази от лошото и ще му показва хубавото. Чудесен си!
4. Напиши под посланието само малкото си име и възрастта си. Защото човекът отсреща иска да знае, че те има, че си истински!
5. Искаш да му кажеш повече от едно нещо? Прекрасно! Можеш да напишеш колкото си искаш послания, но запомни: на отделни листове!
6. Листовете трябва да са мънички, за да ги поставиш в специална кутия. Размер: А5 (колкото половин лист за принтер).
7. Използвай въображението си, или пък не! Свободен си да рисуваш и да украсиш посланието си, или пък просто да напишеш нещо. Важното е да идва от теб. Защото за човека, който ще му се усмихне, единственото, което има значение е посланието да е истинско. Както ТИ го виждаш.
8. Не сгъвай листа! Сложи го в плик и го пусни в специалната кутия с надпис „Малка надежда за Големите“, която ще откриеш в училище.
9. Ако искаш да напишеш посланието си вкъщи, можеш да го занесеш след това в Общинска библиотека „Стоян Дринов“ и да го пуснеш в големия куфар, оставен във фоайето ѝ, на който също ще видиш надписа „Малка надежда за Големите“.
В акцията ще участват единствено посланията, на които има само малко име, години и населено място (по желание). Защото е хубаво доброто да бъде назовано по име, за да можем по-лесно да го предаваме нататък. И за да има надежда.
Желаем ти успех!
ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКЦИЯТА:
👉 Организатори на акцията са Арт-клуб „Асарел-Медет“ и Общинска библиотека „Стоян Дринов“, гр.Панагюрище.
👉 В акцията могат да участват ученици от всички училища на територията на община Панагюрище и община Стрелча.
👉 Целта ѝ е да предаде послания от деца към възрастни хора, изпаднали в беда и затруднения, и да внесе позитивизъм и усмивка в деня на онези, които посещават институции и учреждения.
👉 Посланията ще бъдат поставени в специални стъкленици с надпис „Малки цветни щитове“ на удобни за виждане места в болници, социални и старчески домове и институции в страната, които проявят интерес към инициатива.
👉 Посланията от кутиите от всички училища, ще бъдат събрани от организаторите на акцията след нейния край. Онези от тях, които са объркани и извън темата, ще бъдат извадени, с уважение и благодарност за участието, а ВСИЧКИ останали ще бъдат оформени в подходящ вид при запазване на автентичността им.
👉 Посланията ще бъдат размножени, сгънати и разбъркани. Така едно послание на едно дете може да се окаже в няколко стъкленици, поставени на различни места. По този начин то може да достигне до повече и различни хора в нужда.
👉 Организаторите си запазват правото да допълват доброволно и безвъзмездно стъклениците с послания, щом като свършат и след предварително уведомяване от страна на желаещите, ако не са на територията на общината. Това условие е необходимо, за да се гарантира контрола на действия, свързани с недобросъвестност и злоупотреба спрямо думите на децата и създателите на акцията.
👉 На гърба на всяко послание от всяко дете ще бъде поставян мокър печат, специално изработен за целта, на който ще бъде изписано „Малки цветни щитове“ и имената на организаторите.
👉 Кутиите за посланията ще бъдат на разположение в училищата до 30 ноември 2020 г.
👉 В навечерието на Коледа всички стъкленици ще бъдат напълнени с посланията и оставени на места и в институции, заявили предварително желание за това на e-mail stef.rap@abv.bg.
👉 Готовите стъкленици, както и всяка една стъпка до финала на акцията, ще бъдат отразени в снимки, които ще бъдат публикувани във Фейсбук на страниците на Арт-клуб „Асарел-Медет“ и Общинска библиотека „Стоян Дринов“, гр.Панагюрище.
Всяко училище, проявило интерес към инициативата, ще получи от организаторите всички необходими материали за провеждането ѝ. Ако проявявате интерес към участие и не сте от училище, намиращо се на територията на община Панагюрище и община Стрелча, можете да се свържете с организаторите за подробности на телефон:
☎️ 0889 867 114 – Дарина Дечева, за Арт-клуб „Асарел-Медет“
☎️ 0886 231 112 – Стефан Рапонджиев, за Общинска библиотека „Стоян Дринов“.
Oborishte.bg
Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn