Туризмът в област Пазарджик бележи впечатляващ ръст през август

През август 2022 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната в област Пазарджик са функционирали 90 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 3 282, а на леглата – 6 961. В сравнение с август 2021 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 69.8%, а на леглата в тях – с 61.8%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2022 г. е 127 426, или с 65.4% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 94.0% от тях са осъществени от български граждани и 6.0% – от чужди.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Израел – 29.8%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през август 2022 г. в област Пазарджик се увеличават с 59.4% в сравнение със същия месец на 2021 г. и достигат 40 783. От всички пренощували лица 95.3% са българи и са реализирали средно по 3.1 нощувки. Пренощувалите чужденци са 1 905 и са реализирали средно по 4.0 нощувки.

Фиг. 1. Пренощували лица в местата за настаняване в област Пазарджик

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през август 2022 г. е 60.8%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 3 везди – 80.8%, в сравнение със заетостта в местата за настаняване с 4 и 5 звезди – 65.3% и местата за настаняване с 1 и 2 звезди – 46.5%. Общата заетост на леглата нараства с 1.3 процентни пункта в сравнение със същия месец на предходната година.

Приходите от нощувки през август 2022 г. достигат 8 285 471 лв., или с 89.8% повече в сравнение с август 2021 година.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn