Търси се помощник-готвач за Домашния социален патронаж

Търси се един работник на трудов договор на длъжност „Помощник-готвач“ в звено „Домашен социален патронаж“ в община Панагюрище. Приемът на документи продължава до 13 юли.

І. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.Област на дейност: Предоставяне на услугата Домашен социален патронаж, свързана с производство на кулинарна продукция за деца и пълнолетни лица.

2.Информация за длъжността: Участва в производството на кулинарната продукция под ръководството на готвача.Размразява, измива, почиства и нарязва плодове, зеленчуци, месо, субпродукти и риба, необходими за влагането им в приготвянето на ястия за потребителите на Домашен социален патронаж, съгласно утвърденото меню. Спазва изискванията за количеството и качеството на вложените продукти и подправките. Поддържа изискваната производствена хигиена на работното място и санитарно-хигиенното състояние на помещенията и използваните техники и уреди.

3.Изисквана минимална степен за завършено образование: средно образование или средно специално образование.

4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието: средно специално образование с квалификация готвач или помощник – готвач или средно образование с удостоверение (свидетелство) за професионално обучение – готвач или помощник-готвач.

5. Професионален опит: професионалният опит като готвач или помощник-готвач ще се счита за предимство.

6.Допълнителни изисквания: умение за работа в екип, способност да планира и организира работата си, отговорност.

ІІ. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите:

1.Заявление за участие в подбора до Кмета на община Панагюрище (в свободен текст);

2.Автобиография (европейски формат);

3.Копие от документи за придобита образователна степен и документ за професионална квалификация „готвач“ или „помощник-готвач“;

4.Копия от документи, удостоверяващи трудов стаж;

5.Актуално медицинско свидетелство за здравословно състояние – когато са изминали повече от 3 месеца от последното прекратяване на трудовия договор.

Предоставените копия от документи следва да бъдат заверени от кандидата с текста „Вярно с оригинала” и подпис.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.

ІІІ. Място и срок за подаване на документи:

Документите се подават лично от кандидата или чрез негов пълномощник в сградата на Община Панагюрище, пл. „20 – ти април” № 13,Център за административно обслужване, всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.30 ч., в срок до 13.07.2020 г. включително.

Документи, подадени след изтичане на срока, не се регистрират.

За допълнителна информация: тел. 0357/6 00 82; 0357/60061 – отдел „Социални дейности и здравеопазване” в Община Панагюрище и сайта на Община Панагюрище.

Oborishte.bg

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn