Търсят най-оптималния вариант за преносните газопроводи за Панагюрище и Пирдоп

В сградата на Общинската администрация-Панагюрище кметът на община Панагюрище Никола Белишки, неговият заместник по стопанските дейности Георги Павлов и главният архитект Николай Младенов проведоха работна среща с екипа на фирма „Газтех БГ“ ЕООД. Фирмата е избрана за изпълнител на обществена поръчка с предмет: Предпроектни проучвания „Преносни газопроводи за град Панагюрище и град Пирдоп“. Обсъдени са били предварителните варианти на трасета. Целта на срещата бе да се изготви най-оптимален вариант, който ще съобрази възможните маршрути от гледна точка на тяхната осъществимост, екологосъобразност и икономическа изгода за потребителите, които ще имат възможност да се включат към газоснабдителната мрежа, уточняват от местната администрация.
В рамките задачата – Предпроектни проучвания „Преносни газопроводи за град Панагюрище и град Пирдоп“ е включено изпълнението на следните дейности:
– Набиране на изходни данни за проектиране на варианти за трасе;
– Разработване на варианти на „Преносни газопроводи за град Панагюрище и град Пирдоп“;
– Разработване на варианти за технологична схема на „Преносни газопроводи за град Панагюрище и град Пирдоп“ до захранваните селища и съоръжения към тях;
– Технико-икономически анализ на ефективността от изграждането на строежа със сравнение на разработените варианти за трасе и технологична схема;
– Екологични решения, уведомление за инвестиционно намерение във връзка с наредбата за оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) и информация във връзка с наредбата за оценка на съвместимост (ОС) и получаване на решение за преценка на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) и оценка на съвместимост (ОС).

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn