Увеличават се браковете и разводите в област Пазарджик

През 2016 г. се наблюдава увеличаване на броя на сключените бракове в област Пазарджик, съобщават от Териториално статистическо бюро – юг към НСИ. Регистрираните юридически бракове са 1 095 и са с 57 повече от предходната година. От всички регистрирани бракове 66.8% (732) са сред населението в градовете. В селата са сключени 363 брака. Увеличението на броя на сключените бракове води и до увеличаване на коефициента на брачност. През 2015 г. той е бил 3.9‰, а през 2016 г. – 4.2‰.

По общини най-малко бракове са сключени в община Белово (2.1‰), следват общините Батак (2.3‰), Велинград и Лесичово (с по 2.4‰). Най-висок е коефициентът на брачност в община Пазарджик (5.4‰) и община Пещера (5.0‰).

През 2016 г. в област Пазарджик най-голям е броят на сключените бракове във възрастовата група от 25 до 29 години при мъжете – 344, а при жените – 320.

За 94.5% от мъжете и 93.8% от жените, сключили граждански брак през 2016 г., той е бил първи.

През 2016 г. средната възраст при сключване на първи брак за мъжете и жените е съответно 30.1 и 26.9 години.

Областите с най-много бракове на 1 000 души от населението са Добрич и Кърджали – съответно 5.1 и 5.0‰, а най-нисък е коефициентът на брачност в област Враца – 2.2‰.

Броят на разводите в област Пазарджик през 2016 г. е 319 и е с 29 повече спрямо 2015 година (290). От всички прекратени бракове 69.6% (222) се отнасят за населението в градовете.

Коефициентът на бракоразводност е 1.2‰ и се увеличава с 0.1 промилни пункта през 2016 г. в сравнение с предходната година.

Коефициентът на бракоразводност е по-нисък в общините Батак и Сърница (с по 0.2‰) и община Брацигово (0.6‰). Община Белово е с най-висок коефициент на бракоразводност – 1.6‰, следвана от общините Пазарджик и Пещера с по 1.4‰.

Най-голям е делът на браковете, прекратени по „взаимно съгласие“ (83.4%), следват причините „фактическа раздяла“ (8.8%) и „несходство в характерите“ (7.2%).

За 6.6% от жените и 11.0% от мъжете, разтрогнали своите бракове през 2016 г., разводът не е бил първи.

През 2016 г. средната възраст при развод за мъжете и жените в област Пазарджик е съответно 44.3 и 40.8 години.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn