Увеличава се броят на потребителите на социалната услуга ДЦПЛУ „Св. Св. Козма и Дамян“, гр. Панагюрище

Със свое решение от 28.09.2022 г., Общински съвет – Панагюрище даде съгласие за увеличаване броя на потребителите на социалната услуга Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Св. Св. Козма и Дамян“, град Панагюрище. От досегашните 16, броят на потребителите на социалната услуга в община Панагюрище се увеличава на 20. Промяната влиза в сила от 01.11. 2022 г.

На база на мотивите, изложени в искането за увеличаване капацитета на социалната услуга, отправено от община Панагюрище до Агенцията за социално подпомагане в началото на месец септември, на 16-ти септември е получено одобрение за исканата промяна, съобщи заместник-кметът „Хуманитарни дейсности“ Галина Матанова. Тя допълни, че сред част от мотивите да бъде поискана промяната е фактът, че за пълнолетни лица с увреждания, броят на социалните услуги в общината е сравнително малък, това са Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Асистентска подкрепа. „Увеличаването на капацитета на центъра макар и само с 4 бройки, е изключителен успех за нас, защото се отделят държавни средства за една държавно делегирана дейност в края на годината, след като бюджетът в национален мащаб е разпознат. От заповедта на Агенцията за социално подпомагане  става ясно, че исканата от нас промяна отново ще бъде финансирана с държавно делегирани средства, вследствие намаляване капацитета или друг вид промени в общини, различни от община Панагюрище. За нас, като доставчик на социални услуги, това е изключително радваща новина, защото така ще можем да предоставим тази услуга на по-голям брой лица от община Панагюрище, нуждаещи се от тази подкрепа“, подчерта заместник-кметът Матанова. Тя съобщи в аванс, че от Общината са входирали в Агенцията за социално подпомагане и заявление за искане за разкриване на съвсем нов вид социална услуга за пълнолетни лица с увреждания, и изрази надежда, че скоро ще бъде получено потвърждение за нея.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn