Увеличени са трансферите за общините във връзка с провеждането на предстоящите избори

Със свое постановление правителството прие изменение и допълнение на ПМС № 241 от 4 август 2022 г. за приемане на план-сметка за разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

С него вече одобрените трансфери по бюджетите на общините в размер на 15 200 000 лв. за възнаграждения, включително осигурителни вноски, на секционните избирателни комисии се увеличават с 460,4 хил. лв. Предложено е и разпределение по бюджетите на общините на допълнителните трансфери за организационно-техническа подготовка на изборите, в частта за възнаграждения, включително осигурителни вноски, за 99 980 брой членове в 12 596 секционни избирателни комисии, по прогнозна информация, предоставена от кметовете на общини и решението на Централната избирателна комисия за определяне на възнагражденията на членовете на секционните избирателни комисии.

Необходимите допълнителни средства се осигуряват за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2022 година.

С промяната се гарантира обективно разпределение на средствата за финансиране на възнагражденията, включително осигурителни вноски, на членовете на секционните избирателни комисии по бюджетите на общините за 2022 г. и безпрепятствено провеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 година.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn