Удължава се грипната епидемия в област Пазарджик, но учениците се връщат в клас от 25 януари

Грипната епидемия в област Пазарджик се удължава до 31 януари със заповед на директора на РЗИ Пазарджик д-р Димитър Савов, след съгласуване с главния държавен инспектор д-р Ангел Кунчев.

Решението за удължаване срока на грипната епидемия бе взето на проведено заседание на Областния щаб за борба с грипа и след анализ на епидемичната обстановка.

За седмицата от 16.01.2023 до 22.01.2023 г. по данни подадени от сентинелните практики, нивата на заболеваемост от грип се запазват високи, макар с лек спад – 296,19 на 10 000 население /332,84 на 10 000 – предходен период/. Най-висока е заболеваемостта във възрастовата група от 0 до 4 години, а най-ниска над 65 години. Отчита се значително намаляване на заболяването сред децата в ученическа възраст.

Заповедта на директора на РЗИ влиза в сила от 25 януари. Възстановява се учебния процес считано от 25.01.2023 г. и всички групови извънкласни занимания и дейности, дейности по интереси, занимални, екскурзии, спортни празници и други.

Останалите противоепидемични мерки се запазват:

Преустановяват се плановите консултации на здрави бременни жени и деца.

Преустановяват се профилактичните прегледи и задължителните имунизации и реимунизации, които се извършват от общопрактикуващите лекари (ОПЛ).

Преустановяват се посещенията на външни лица/свижданията в лечебните заведения за болнична помощ. Не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.

Провежда се стриктен ежедневен филтър в детските заведения, като откритите болни деца се връщат по домовете. Не се допускат до работа заболели лица от персонала на детските заведения. Засилена текуща дезинфекция на повърхности, играчки и други двукратно за деня и често проветряване на помещенията.

Преустановяват се свижданията в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни. Не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.

Във връзка с профилактика на грипа, специалистите от РЗИ Пазарджик напомнят, че поддържането на лична хигиена и спазване правилата на респираторния етикет са от изключителна важност, както и здравословното хранене, и спазването на ежедневен режим.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn