Управителният съвет на СЛРД „Глиган”, град Панагюрище свиква Общо събрание на 13 май

Управителният съвет на СЛРД „Глиган”, град Панагюрище, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква Общо събрание на 13.05.2017г. от 10:00ч. в камерна зала на Театър Дом-паметник.

Дневен ред:

1.Отчет доклад на Председателя на Управителния съвет
2. Доклад на Председателя на Контролния съвет
3. План за работа и Бюджет за 2017 г.
4. Разни
При липса на кворум, на основание – чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе един час по-късно, на същото място, при същия дневен ред.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn