Управителният съвет на СЛРД „Глиган”, град Панагюрище свиква Общо събрание на 26 юни

Управителният съвет на СЛРД „Глиган” град Панагюрище, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на 26.06.2021г. от 9.30 ч. в Камерна зала на Театър Дом-паметник.

Дневен ред:

  1. Отчет доклад на Председателя на Управителния съвет
  2. Доклад на Председателя на Контролния съвет
  3. План за работа и Бюджет за 2021г.
  4. Избор на делегати за ОС на НЛРС-СЛРБ
  5. Разни

При липса на кворум, на основание – чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе един час по-късно и се провежда на същото място и същия дневен ред, колкото и членове да се явят.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn