Услугата по проект „С мисъл за теб“ се превръща в устойчива

Заключителна конференция по проект „С мисъл за теб”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, се проведе на 19 октомври в сградата на Община Панагюрище.
Конференцията бе открита от заместник-кмета „Хуманитарни дейности“ Галина Матанова, която благодари на екипа по управление на проекта и на екипа в ЦНСТ, като им пожела да продължат да работят с мисъл и сърце за пълноценното израстване и развитие на децата и младежите. Тя обяви, че услугата, реализирана по проект „С мисъл за теб“ се превръща в устойчива, като от 1 ноември 2015 година стартира като държавно делегирана дейност и приема името Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи „Закрила“.
Матанова представи пред присъстващите част от идентифицираните проблеми по време на реализацията на проекта и потърсените решения за синхронизиране на нормативната уредба със същността на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи (ЦНСТ).
На конференцията присъстваха Стефан Мирев – заместник областен управител на Областна администрация Пазарджик, Димитър Попов – директор на Регионална дирекция за социално подпомагане – Пазарджик, директори на училища, директори и представители на социални услуги, представители на културни институции, служители на общинска администрация и журналисти.
Ръководителят на проекта Нонка Филина, главен експерт „Социални дейности“, представи целите на проекта и изпълнените дейности. Управителят на ЦНСТ Людмила Иванова презентира част от живота в Центъра.
Добра оценка за изпълнението на проекта даде директорът на Регионална дирекция за социално подпомагане Димитър Попов.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn