Услугите от НОИ ще продължат да се предоставят всеки понеделник в Панагюрище

Териториалното поделение на НОИ – Пазарджик ще продължи да следва утвърдения от юли график за организиране на приемни дни в Панагюрище всеки понеделник.
Услугите, както и досега, се предоставят на ул. „Георги Бенковски“ № 1 /ГУМ, етаж 2/. През септември изнесените приемни ще са на дати: 07.09.2015 г., 14.09.2015 г, 23.09.2015 г., 28.09.2015 г. Графикът за месец октомври 2015 г. ще бъде обявен през месец септември 2015 г.
В останалите работни дни прием на документи се осъществява в приемната на ТП на НОИ–Пазарджик, гр. Пазарджик, ул.„Екзарх Йосиф“№ 15А.
ТП на НОИ – Пазарджик уведомява жителите на община Панагюрище, че заявления за издаване на Удостоверения за изплатени парични обезщетения от НОИ се приемат всеки работен ден в приемната на ТП на НОИ – Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф“ № 15А, град Пазарджик. Другата опция е в дните за предоставяне на услуги по график в град Панагюрище, както и по електронен път през ИНТЕРНЕТ- страницата на НОИ (www.nssi.bg) чрез електронните услуги, като за подаването им се изисква електронен подпис или Персонален идентификационен код (ПИК), издаден от института.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn