Успешно изпълнение на проект „Реконструкция и модернизация на водопровод за минерална вода и изграждане на резервоар в село Баня“

Община Панагюрище е първата Община с изпълнен и отчетен проект „Реконструкция и модернизация на водопровод за минерална вода и изграждане на резервоар в село Баня“ по пилотна схема Инвестиционна програма „Минерални води“ на Националния доверителен екофонд.

Проектът е на обща стойност 340 946,44 лева, от които 170 473,22 лева са осигурени от бюджета на Община Панагюрище и 170 473,22 лева – безвъзмездното финансиране, предоставено по линия на  Инвестиционна програма „Минерални води“ на Националния доверителен екофонд – програма, финансираща проекти, които водят до подобряване и повишаване на ефективното използване на ресурсите, оползотворяване на топлинната енергия на минералните води и като резултат  директно или индиректно намаляване на емисиите на парникови газове.

Основна цел на проекта – икономическо развитие в селския район чрез ефективно използване на природните ресурси на  минералната вода  в село Баня.

Резултатите от изпълнението на проекта са реконструиран водопровод за минерална вода и изграден събирателен резервоар за минерална вода, което е основна предпоставка за развитие на местната икономика, привличане  на нови инвеститори, развитие на туризма.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn