Успешно се реализира проектът „Обновяване на мемориални експозиции в Дудекова къща и Тутева къща“

В периода от 1 юли 2020 г. до края на м. октомври 2020 г. в Исторически музей – Панагюрище се реализира проект „Обновяване на мемориални експозиции в Дудекова къща и Тутева къща“. Проектът е финансиран от Министерство на културата по обявена конкурсна сесия на тема: „Дейности по опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства в музеите и художествените галерии“ и Община Панагюрище. Целта е да се обнови и представи по нов съвременен начин фотодокументалната част на експозициите в Дудекова къща и Тутева къща.

Двете къщи – Дудекова и Тутева, са уникални паметници на възрожденската архитектура, недвижими културни ценности с категория „национално значение”.

Къщата на Петър Дудеков е една от последните „крепости” на въстанието от 1876 г. в Панагюрище. В нея, при нахлуването на османските войски и башибозук на 30 април 1876 г., са се крили десетки жени, деца и старци. Тя е от малкото къщи неопожарени, съхранили спомена от Април 1876 г.

Къщата е строена в периода 1853 – 1856 г. по архитектурен план, характерен за пловдивския тип възрожденски къщи. От 1953 до 1964 г. в къщата се помещава експозицията на Историческия музей. Днес в нея е представена историко-етнографска експозиция, показваща бита на заможния панагюрец до Освобождението.

Подредбата отразява проникването на европейския стил и мода в традиционния бит на българина от епохата на XIX век. Реставрирана е основно през 1990 – 1996 г. с нова експозиция, в която акцент е Мемориалът на загиналите.

Фотодокументалната част от експозицията представя родовете Дудекови и Щърбанови, превръщането на къщата в болница от лейди Странгфорд и щаб на руското командване на ген. Дандевил през 1877 г. Текстове на съвременници, разказват за бита на богатите панагюрци и идентифицирането им като европейци.

За Тутева къща липсва точна година на построяването й. При нея са регистрирани три етапа на строителство. Първият, най-ранният, е талпено (дървено) жилище, характерно за 17 век. След опожаряването й при кърджалийските нападения в края на 18-и и началото на 19 век, оцелялата част е преизградена като паянтова конструкция на един етаж с дървен плет, обмазан с глина. Третият етап от строежа е появата на втори етаж с представителна функция, отделен със закрито външно стълбище. Изографисана е през 1875 г. от панагюреца Иван Марков Гълъбов. Запазена е автетичната дървена входна врата – порта, през която излизат Апостолите и членовете на Панагюрския революционен комитет на 20 април 1876 г. Къщата е реставрирана в периода 1990-1992 г. В нея е разположена експозиция „20 април“. Тя е изработена в началото на 90-те години на XX век и представя един от върховните моменти в историята на Панагюрище и на българския народ – 20 април 1876 г. – обявяване на Априлското въстание. Експозицията на къщата е разположена на двата етажа. В гостната, чрез вълнуващи текстове и снимки на част от участниците е представен върховият момент на обявяването на въстанието.

Копието на Карловското знаме в експозицията, с което е обявено въстанието в Панагюрище, засилва още повече величието на момента и оставя трайни впечатления у посетителя. Фотодокументалната част от експозицията представя живота на семейство Тутеви, допълва информацията за охраната на къщата по време на подготовката на въстанието и запознава посетителя с родолюбивия акт на дарение на къщата от наследниците на Иван Тутев.

Чрез реализирането на проекта с новото художествено оформление на табла и анотации от съвременни и устойчиви материали, с допълване на текстовете на руски и английски език постигаме:

По-добра визия и лесно възприемане на поднесената информация;

Преведените текстове, които са достъпни за чужденците, спомагат за разбирането на процесите, протичащи в българското общество. XIX век е векът на нациите и националните държави. Така че със събитията станали в Панагюрище и България, ние се идентифицираме с общоевропейските процеси и влиянието на идеите на френската революция.

Привличане на по-широк кръг социални и етнически групи, които се запознават с бита на българина през XIX век и събитията през епохата на Българското възраждане.

Възможност за поддържане и обслужване на експозициите по-добре, максимално е намалено вредното влияние на влага и температурни амплитуди.

Обновяването на експозициите дава възможност за провеждане на специализирани беседи и уроци пред публики от различни възрастови, социални и етнически групи. Експозицията допринася за по-доброто възприемане и разбиране на епохата на Възраждането и драматизма на Априлското въстание от 1876 г. Създава се възможност за засилване на връзката между „училището в музея и музеят в училището” чрез организиране на съвместни прояви, инициативи и мероприятия с образователна цел. Подобряват се условията за организиране на конкурси за учащи, на тиймбилдинги в търсене на факт, име или детайл, което ще привлече вниманието и интересът.

Участници в реализирането на проекта са: доц. д-р Атанас Шопов – директор на ИМ – Панагюрище и ръководител на проекта, Ирина Ботева – главен уредник и уредниците Петя Маноилова и Владислав Влайков. Изпълнител на дейностите по пректа е ИК „Оборище“ ЕООД. Партньори са СУ „Нешо Бончев“, в-к „Оборище“ и в-к „Време“.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn