Утвърдена е годишната национална програма за превенция и защита от домашно насилие

Правителството утвърди Националната програма за превенция и защита от домашното насилие за 2016 г. Тя има за цел изграждането на институционални механизми за координиране и мониторинг на дейностите по превенция и защита от домашното насилие, повишаване чувствителността на обществото за този проблем, повишаване капацитета на професионалистите и институциите, отговорни за прилагането на мерките по превенция и защита.

Предвидените в програмата мерки са групирани според заложените цели – превенция, обучение и квалификация, защита, възстановяване и реинтеграция на пострадалите от домашно насилие, работа с извършителите, институционални, организационни и законодателни мерки.

Изпълнението на програмата от отговорните институции и техните партньори предполага стандартизиране на подхода в изпълнението на дейности по превенция и защита от домашно насилие, създаване на обществена нетърпимост към явлението, постигането на висок стандарт в реализирането на дейностите по превенция и защита, както и предотвратяването на рецидиви и предоставяне на качествени услуги за пострадалите.

Сред мерките, които се изпълняват по програмата, са поддържането на непрекъснати национални телефонни линии за случаи на домашно насилие, провеждане на обучения за служители, работещи с жертви и извършители, издаване на наръчници за социални работници, поддържане и управление на кризисни центрове и др.

Средствата за заложените в Програмата дейности се осигуряват по Норвежкия финансов механизъм и от бюджетите на съответните министерства.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn