Утвърдиха две маломерни групи в детски заведения на територията на община Панагюрище

Две маломерни групи в детските заведения на територията на община Панагюрище за учебната 2015/2016 година бяха утвърдени по предложение на кмета на общината Никола Белишки на редовно общинско заседание на 25 юни.

Предложението бе обосновано по време на заседанието от заместник-кмета „Хуманитарни дейности“ Галина Матанова. Така общинските съветници подкрепиха  за утвърждаване по една полудневна група с минимум 6 деца за учебната 2015/2016 година, съответно в село Елшица – филиал на Целодневна детска градина „Яна“, село Попинци – маломерна група от 8 деца, от които 2 на възраст 6 години, 2 на възраст 5 години и 4 на възраст 3-4 години и в село Панагюрски колонии – филиал на Обединено детско заведение „Райна Княгиня“, град Панагюрище – маломерна група от 9 деца, от които 2 на възраст 6 години, 2 на възраст 5 години и 5 на възраст 3-4 години,  бе подкрепено .  По думите на заместник-кмета Матанова, за първи път в последните четири години за учебната 2015/2016 в село Левски – филиал на ЦДГ „Яна“, село Попинци записаните деца са 17 на брой. Така се покрива изискването за съществуването на самостоятелна група, което е от минимум 16 деца.

Общинска администрация – Панагюрище изготвя предложението за сформиране на маломерни групи на база подготвени докладни записки от директорите на детските заведения в общината и на основание наредбата на Министерството на образованието и науката за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващите звена.

Oborishte.bg

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn