Утвърдиха Програмата на Община Панагюрище за развитие на читалищната дейност за 2022 година

Програма за развитие на читалищната дейност за 2022 година бе приета на провелото се на 31 март редовно заседание на Общински съвет – Панагюрище.

Програмата бе представена от Галина Матанова – заместник-кмет „Хуманитарни дейности“ на Община Панагюрище. Програмата е разработена въз основа на направените от читалищата предложения за дейността им през 2022 година, в изпълнение на Закона за народните читалища, както и в синхрон със заявените управленски приоритети за активни местни политики в полза на хората. Общинска администрация и Общински съвет винаги сме се обединявали около тезата, че народните читалища в община Панагюрище притежават специфичен потенциал, предопределящ възможности за стимулиране на регионално и местно развитие, особено в малките населени места чрез многообразие от продукти, услуги, инициативи в сферите на културата , информацията, образованието, социализацията, гражданското общество за повишаване качеството на живот и субективното благополучие на местните общности. Община Панагюрище не спираме да се стремим да отговаряме на динамичните процеси в съвременната културна среда като периодична подновяваме и адаптираме своите финансови и структурни инструменти към текущите нужди на сектора“- каза г-жа Матанова и подчерта: „Вярваме, че Програмата за развитие на читалищната дейност за 2022 година е добра предпоставка и за привличане на все повече партньори за подкрепа и реализиране на дейностите, заложени в нея, и за насърчаване и подкрепа на читалищата в Община Панагюрище чрез развитие на съществуващите и нови разнообразни форми и дейности. Стратегическата цел, която си поставяме и ще следваме през 2022 г. е подкрепа и насърчаване на народните читалища в община Панагюрище за преодоляване на възникналата пасивност през последните две години, породена в следствие на обективни причини, и не само, и за обогатяване на духовния живот във всички населени места от общината“.

Дейностите на читалищата през 2022 година ще се осъществяват чрез финансиране от:

Държавната субсидия, която се разпределя от комисия, съгласно чл. 23 от Закона за народните читалища. За 2022 година сумата за една субсидирана бройка е 12 670,00 лева;

– За 10-та поредна година Община Панагюрище ще субсидира творческите изяви на читалищата чрез система за допълнително стимулиране на базата на разработени и реализирани проекти на обща стойност  65 000 лева;

Допълнително финансиране от собствени приходи – членски внос, такси, билети, наем на помещения, земи, дарения и други.

Кандидатстване по Национален фонд „Култура” и европейски  програми и проекти.

Вярвам, че Програмата е един надежден инструмент за популяризиране дейността на читалищата и поредна възможност да подкрепим творчеството на самодейците в община Панагюрище“, каза в заключение заместник-кметът Матанова.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn