Утвърждават маломерна група в ЦДГ „Яна“ в село Попинци

Предложение за утвърждаване на маломерна група в ЦДГ „Яна”- село Попинци, филиал на ПДГ-село Елшица, за учебната 2016/2017 година е постъпило в Общински съвет – Панагюрище от кмета на общината Никола Белишки. То е във връзка с получена докладна записка от директора детското заведение в  село Попинци.  Предложението е за учебната 2016/2017 година да се сформира една полудневна група в село Елшица, при изискуем минимум от 6 деца. Записаните до края на месец юни деца са 2 шестгодишни, 2 петгодишни и 4 три-четиригодишни. Така направеното предложение е разгледано на 14 юли 2016 година от Постоянна комисия „Образование, култура, младежки дейности и спорт” към местния парламент. С 6 гласа „За” и един „Въздържал се”, от 7 гласували, комисията прие предложението за утвърждава маломерна група в ЦДГ „Яна“ за новата учебна година

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn