Утвърждават статута на ежегодно връчваната поименна студентска стипендия „Проф. Марин Дринов“

Утвърждаване Статут на поименната студентска стипендия „Проф. Марин Дринов“ е едно от решенията, които градския парламент в Панагюрище ще гласува на предстоящото си заседание идния четвъртък. Статутът на поименната студентска стипендия „Проф. Марин Дринов” е приет от  Общински съвет – Панагюрище през юли 2009 година.

Учредената от Община Панагюрище и „Асарел-Медет” АД стипендия на името на проф. Марин Дринов е за студенти от община Панагюрище, които се обучават във висше учебно заведение в чужбина. Стипендията се отпуска ежегодно – за периода на учебната година.Размерът на годишната стипендия е 2000 евро. Средствата за изплащане на стипендията се осигуряват от „Асарел-Медет” АД, чрез сключване на дарителски договор с Община Панагюрище.

За стипендията могат да кандидатстват студенти, родени и жители на община Панагюрище; студенти от всички специалности, които се обучават в редовна форма във висше учебно заведение в чужбина, както за бакалавърска, така и за магистърска степен; студенти, които са завършили предходната учебна година с успех не по-нисък от мн. добър 5.00 (или при процентната система на оценяване в някои западни висши учебни заведения – над 50%).

Традиционно в първите дни на септември стартира процедурата за набиране на кандидати за поименна студентска стипендия „Проф. Марин Дринов”.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn