Учениците от дуална форма на обучение в ПГИТМТ подписаха своите първи трудови договори

Започна новата учебна година, а с нея и подписването на трудови договори за учениците от дуална форма на обучение в Професионална гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм.

От дуална форма на обучение своите първи трудови договори подписаха ученици от специалностите:

Машини и системи с ЦПУ

Промишлена електроника

Автотранспортна техника

Следвайки стъпките на по големите ученици от специалностите:

Лазерна и оптична техника

Минна електромеханика

Пътно-строителна техника

Обогатителни, преработващи и рециклационни технологии

Минен техник

Мехатроника

 

Фирмите партньори, в които са разпределени обучаващите са:

„Асарел-Медет“АД

„Астройда“АД

„Оптикс“АД

„Оптикоелектрон Груп“АД

„Бунай“АД

„Micro Optix Europe“АД

Переспективите чрез дуалната система на образование са многопосочни. За учениците пътят към университет и кариерно развитие е отворен, защото  тя ще им позволи да редуват теория и практика. Работата в реална работна среда от 16-годишна възраст също е безценен опит – на учениците им се доверяват сложни и скъпи машини, те работят наравно с по-опитни колеги и имат възможността да започнат работа веднага след завършването, без да губят време в допълнителна подготовка. Ако решат, обаче, винаги могат да продължат и с висше образование. Голямото предимство на професионалното обучение е, че за много кратко време, ако положиш успешно изпитите, получаваш диплома за завършено средно образование, от една страна, а от друга – свидетелство за професионална квалификация с придобита трета степен.

Както обича да казва инж. Лушка Апостолова, директор  на ПГТИМТ за дуалното обучение. „Едната полза  е икономическа, а другата социална. Икономическото предимство  се изразява в полза както за компаниите, така и за семействата. Социалната полза се изразява в повишаване на отговорността на младите хора и мотивацията им за добра трудова изява“.

 

Oborishte.bg

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn