Ученици от ПГИТМТ черпят английски опит по проект на програма „Еразъм+“

Ученици от Професионална гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм в Панагюрище заминаха на практическо обучение в Лондон, по проект на програма Еразъм + „Иновативен модел и практики в европейското професионално обучение в туризма“. Координатор на проекта е Сдружение с нестопанска цел „Фабрика за таланти“ с партньорски организации от Болоня /Италия/, Малага /Испания/ и Лондон /Англия/.

 

Мартина Чамова, Кристиян Домухчиев, Недьо Колибанеков, Димитър Христов, Никола Кацарев, Петър Василев и ръководителят на проекта инж. Магдалена Гоешкова ще останат в Англия две седмици.

Основната цел на проекта е в пряка връзка с професионалната реализация на учениците от гимназиите по туризъм и профилираните паралелки със засилено изучаване на езици.

Като координатор СНЦ „Фабрика за таланти“ предоставя възможност на ученици от три училища с направление туризъм – обучение в сферата на туризма, хотелиерството и ресторантьорството – практика в реална работна среда. Предвиденият обмен и практика ще се проведат с помощта на Европейски партньори от Италия, Испания и Англия, които имат опит и професионален екип от специалисти в областта на обучението по туризъм.

Участниците ще се обучават по програми за обучение, включващи стаж за подготовка на професионалисти, готови да работят в сферата на туристическите услуги, аграрния, културния туризъм и екотуризма, млекопреработвателната, месопреработвателната промишленост и винопроизводството.

Организациите партньори от Болоня, Малага и Лондон разполагат с отлични специалисти в образованието във всички направления в туризма. Те са с богат професионален опит в преподаването и практиката на различни туристически услуги. Разполагат с подходяща модерна база за практика и теория. Екипите им са с опит в провеждането на обучение на ползватели в отраслите на туристически услуги, селски туризъм, екотуризъм.

Участниците в проекта са ученици в първоначално професионално и профилирано образование от 9,10, 11-ти клас от ПГССИ „Христо Ботев” Свиленград, СУ „Черноризец Храбър“ Пловдив, Професионална гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм в Панагюрище. Изучават предмети от специфичната професионална подготовка с основни знания за екологията и географията на туризма , туристическа анимация, селският туризъм и чужд език.

Учениците в обмена ще надградят и придобият нови ключови компетенции, междукултурни умения и знания, ще усъвършенстват уменията си за работа в екип. След приключването на проекта участниците ще получат сертификат Europass мобилност и Европейско Портфолио за работа на конкретно работно място, което ще им даде възможност за по добра реализация на пазара на труда в България и Европа.

При подбора на кандидатите важни критерии бяха владеенето на чужд език, умения и знания по специални предмети, свързани с проекта, способност за адаптиране в нова среда и мотивация за обучение и практика в чужбина. Практическото обучение започва през октомври 2018 в Англия по предварително одобрена учебна програма . Практиката в чужбина ще бъде призната от българските партньори – училища, отчитайки задължителната производствена практика по учебен план.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn