Училищата ще имат право да задължават учениците да носят маски в клас

Училищата ще имат право да задължават учениците да носят маски в клас. Това става ясно от писмо на министъра на образованието Красимир Вълчев, изпратено до началниците на регионалните управления на образованието и директорите на учебни заведения.

Решението за задължително носене на маска в час ще се взема на училищно, а не на национално ниво, като в зависимост от обстоятелствата може да се отнася само до определен клас или пък за всички ученици.

Според писмото на министър Вълчев, за една група това ще е „наложително“ – учениците от втория гимназиален етап (11-и и 12-и клас), които се смесват с различни класове в часовете по профилирана подготовка. Но и това решение образователният министър оставя в ръцете на педогогическите съвети.

Ето какво гласи пълният текст на министерската заповед:

„Уважаеми госпожи и господа,

В последните седмици развитието на епидемичната обстановка, свързана с COVID-19 в страната ни, се усложнява. Разработените насоки преди началото на учебната година позволиха тя да започне в една контролирана среда и да даде увереност при вземането на решения на ниво училище.

С навлизането в есенно-зимния период ситуацията с епидемията от COVID-19 и други вирусни заболявания се влошава, като едновременно с това става все по-динамична и неравномерна в различните области и общини на страната. Ето защо от изключително значение са и личните предпазни средства.

По отношение на използваните защитни маски за лице, които са задължителни в общите закрити части на учебната сграда за всички ученици, учители и външните за институцията лица, а в класните стаи за учениците са по желание, на ниво училище по решение на педагогическия съвет е възможно да се вземе решение маските да бъдат задължителни и в часовете. Това решение може да бъде за определени класове или за всички ученици с оглед защита на здравето на учители и ученици. Използването на предпазни маски за лице от учениците във втори гимназиален етап в часовете по профилирана подготовка, когато има смесване от различни класове и по този начин се нарушава принципът на невзаимодействие, е наложително.

Също така в класните стаи и другите учебни помещения (кабинети, физкултурен салон, лаборатории, работилници), ако се осъществяват дейности с ученици от различни паралелки/класове/етапи и е невъзможно да се осигури дистанция от 1,5 м между учениците от различните паралелки; при провеждане на олимпиади и състезания и др.

При учителите, които преподават само в една паралелка, носенето на защитна маска е задължително за времето, когато осъществяват близък контакт с учениците, но за целите на преподаването, при наличие на разстояние по-голямо от 1,5 м между тях и учениците, е допустимо те да са без маска. Учителите могат да продължат да използват защитни шлемове, но само като допълнение към защитните маски за лице“.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn