„Учителите са най-важната професионална група, защото, ако имаме добри учители, ще имаме добри специалисти във всички останали сектори”, каза министър Вълчев при посещението си в Панагюрище

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев беше на работно посещение в Панагюрище на 5 февруари . Той разгледа част от изпълнените обекти по проект „Ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпност на средата, доставка на ново оборудване и обзавеждане и благоустрояване на прилежащи площи към образователни институции по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ – ДГ „Първи юни“ и ДГ „Райна Княгиня“.

Проведе работни срещи с ръководството на община Панагюрище, с представители на бизнеса – партньори по проекта за реализиране на дуално обучение в община Панагюрище, с директори на образователни институции, с учители, с представители на синдикалните организации, посети Професионалната гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм. Министърът Вълчев присъства и на официалното откриване на новата производствена сграда на фирма „Оптикс“ АД в двора на „Майкро Оптикс Юръп“.

Минути преди да се срещне с колектива на Професионалната гимназия, образователният министър даде изявление пред медиите и отговаря на въпросите на журналистите.

Учителите са най-важната професионална група, защото, ако имаме добри учители, ще имаме добра база за всички останали професии, добри специалисти във всички останали сектори и системи”, каза министър Вълчев и допълни:”В последните десетилетия не само в България, забравяме от една страна колко е важна учителската професия, консумирайки ефекта на масовото образование, също по-малко оценяваме важността и. Аз се радвам, че взехме това политическо и бюджетно решение да инвестираме в учителите, не само в сегашното, но и в бъдещи поколения учители, защото това е в основата на социално икономическото ни развитие.

Иначе, днес предизвикателство  пред всички образователни системи е да мотивират млади хора да се включат в учителската професия. Младите хора по-малко търсят еднообразната и сигурна професия, повече търсят професии с по-бързи възможности за по-високи доходи, с по-голямо разнообразие. Днес светът е като цяло по-голям и възможностите за реализация са в много повече сектори. Ние трябва да обезпечим системата, от друга страна този проблем се наслагва и с по-лошата възрастова структура на учителския състав. Средната възраст на учителите в България е 49 години, затова и взехме решението за двойно увеличение, затова стартираме с Националната програма, която ще има няколко модула, единият от който ще бъде за придобиване на педагогическа правоспособност на лица, които са завършили висше образование в друго професионално направление, да осигурим най-трудните райони с учители, които да бъдат допълнително мотивирани. Осигурихме допълнително финансиране за по-малките и отдалечени общини, също така модул от Националната програма е по най-дефицитните специалности учители с квалификация от една специалност да могат да преподават и по друга, защото много често не може да си направи и нормата”. Сред най-наболелите проблеми в сферата на образованието министър Вълчев открои задържането на децата в училище, работата с проблемните деца, проблемът на административната работа, което е свързано с подхода, да не е формален, да има по-голяма свобода на учителите да работят, повече време да работят с децата, което е свързано с обема на административната работа, финансовите въпроси, връзката с пазара на труда.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn