Учители от ОУ „20 април” на квалификационно обучение в Испания по програма „Еразъм +“

Учителите от ОУ „20 април” Нина Истревска, преподавател по български език и литература и Таня Ракова, преподавател по английски език бяха на едноседмично обучение в Барселона, Испания по проект „Емоционалната интелигентност, ефективната комуникация и новите технологии – наши помощници в борбата с тормоза” по програма „Еразъм +“. В представителната група бе и директорът на училището Минка Ланджева.

Темите, разисквани на курса „ Управление на конфликти и емоционалната интелигентност” в Барселона бяха:

  1. Що е конфликт- причини, проявления и как да управляваме конфликтите в учебния процес
  2. Практически подход за включване управлението на конфликтите в учебната програма
  3. Ефективни практически инструменти за комуникация и за по- добри училищни взаимоотношения
  4. Умения за емоционална и социална интелигентност- как да ги подсилим в себе си и другите
  5. Агресията и тормозът във взаимоотношенията в училище- широкообхватни подходи за осведоменост и превенция на тормоза

6.Практически дейности за групово сближаване и развитие на чувството за принадлежност към училищната общност.

Този сруктуриран курс ще покрие до голяма степен нуждите на учителите от ОУ“20 април“ да овладеят нови методи за борба с тормоза в училище и ще им помогне за изграждането на по- добър микроклимат в класната стая. Ще ги мотивира да използват груповата динамика и работата в екип , ще им помогне да навлязат самите те в същността на конфликтите в училище и да осъзнаят своята незаменима и отговорна роля в разрешаването им и колко важно е борбата с тормоза в училище да се води от подготвени и мотивирани да останат в професията учители. Ще ги накара да привлекат към училището и родителите, като помощници и ще им покаже верния път за изграждане на новата европейска личност.

С повишаване на своите компетентности учителите ще допринесат за издигане авторитета на учителската професия и ще отговорят на изискването на Европейските стратегии за квалифицирани, високо компетентни и мотивирани членове на европейското учителско семейство.

Проектът, спечелен от ОУ”Двайсти април” по програма „Еразъм+”- „Емоционалната интелигентност, ефективната комуникация и новите технологии – наши помощници в борбата с тормоза” е на стойност 4470 евро. Той е с продължителност 1 година.

На 27 ноември ОУ“ 20 април“ кани всички желаещи на среща от 17. 30ч в залата на училището, като ще бъдат отчетени резултатите от изследванията по проект“ Тормозът и уменията, които имат значение през граница“ , проведени във всички държави- участнички. Ще се открие новият проект и ще се запознае обществеността с възможностите, които предлага програма „Еразъм+“ за възрастни.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn