Учители-последователи на Нешо Бончев се усъвършенстват в прилагането на новите технологии в класната стая

В изпълнение на Дейност 2 по проект „ТИМ – Технологии и Иновативни Методи“ по програма Еразъм+, екип в състав Веска Барова – директор на СУ „Нешо Бончев” и трима учители от различни образователни степени: Пенка Дюлгярова – старши начален учител, Костадинка Господинова -старши учител в ПГЕ и Силвия Бобекова – учител по английски и координатор на проекта посетиха Барселона, Испания, за да се включат в квалификационен курс „Уеб-решения за класната стая” в Барсино.

В периода 15-20 октомври 2018г. в учителска академия EUROPASS, учителите обогатиха своите знания за прилагане на новите технологии и експериментираха с нови образователни инструменти. Силно наситена и динамична, програмата на курса акцентира върху автономното учене и работа в екип.

Учителите обмениха идеи, иновативни методи и форми, търсеха нестандартни подходи за управление на класната стая, с цел подобряване на комуникацията, мотивацията и ангажираността на учениците в клас. Фактите и годините са забравят, но разбраното се помни вечно! Да се мисли и да се провокира критичното мислене у младите хора. Усвоените нови техники и подходи ще повишат мотивацията и ефективността при работа с ученици и колеги, ще повишат качеството на образование в училището.

Участниците имаха включена и богата културна програма, за да опознаят не само европейската или испанската, но по-специално и каталунската култура. Това беше ценно време, в което обмениха опит с колеги от Испания, Германия и Италия, за да донесат добрите практики и в панагюрската иновативна школа.

Европейския проект „ТИМ – Технологии и Иновативни Методи“ по програма Еразъм+, КД1, секция „Училищно образование“ има за цел повишаване качеството в образованието и квалификация на педагогическите специалисти. Стойността   на проекта е 29 524 евро и изпълнението му започна на 1 юли. Учителите от СУ „Нешо Бончев” ще се включват в разнородни иновативни дейности.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn