“Учи, за да можеш!” отново в Пловдивския университет

Активното сътрудничество между СУ “Нешо Бончев”-гр. Панагюрище и Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” в областта на биологията и химията продължи и през настоящата учебна година с дванадесетокласници от профилирана паралелка “Природни науки”. В учебните и научните лаборатории на Биологически и Химически факултет на университета в периода 14-16.02.2024 г. бе проведен Лабораторен практикум. В различните катедри на Химическия факултет учениците осъществиха експерименти, наблюдаваха специализирана апаратура за провеждане на изследвания под ръководството на различни университетски преподаватели. В катедри “Генетика”, “Екология и ООС”,”Клетъчна биология”, “Анатомия и физиология на човека” дванадесетокласниците проведоха генетични експерименти, научиха много за биоразнообразието в България, за клетките (туморни, кръвни и др.), наблюдаваха макети, модели и мокри препарати от човешки тъкани и органи.

Проведените дейности са част от интердисциплинарен проект “Учи, за да можеш!” (по биология и химия, профилирана подготовка) и съгласно сключен договор за сътрудничество между Панагюрската гимназия и Пловдивския университет с цел професионално ориентиране, мотивиране на учениците за изучаване на природни науки, развитие на умения за експериментална дейност.

Учителите Мариела Варадинова и Иванка Талева-Мазнекова изказват своите благодарности на деканите на двата факултета за ползотворното сътрудничество, перфектната организация и радушния прием, а на учениците- за доверието и активното им участие в дейностите.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn